Wyzwalacze usług sieciowych w regule zapory — informacje

Usługi sieciowe umożliwiają wysyłanie i otrzymywanie wiadomości, udostępnianie plików i drukowanie komputerom połączonym w sieć. Usługa sieciowa wykorzystuje do przesyłania określonego typu ruchu jednego lub kilku protokołów lub portów. Na przykład usługa HTTP używa protokołu TCP i portów 80 i 443. Można utworzyć regułę zapory, która zablokuje usługi sieciowe lub zezwoli na nie. Wyzwalacz usługi sieciowej identyfikuje co najmniej jeden protokół sieciowy, który ma znaczenie w odniesieniu do opisywanego ruchu sieciowego.
Definiując wyzwalacze usług oparte na protokołach TCP lub UDP, określa się porty po obu stronach opisanego połączenia sieciowego. Porty określa się zwyczajowo jako źródłowe lub docelowe w połączeniu sieciowym.