Dodawanie usług sieciowych do listy domyślnych usług sieciowych

Usługi sieciowe umożliwiają wysyłanie i otrzymywanie wiadomości, udostępnianie plików i drukowanie komputerom połączonym w sieć. Można utworzyć regułę zapory, która zablokuje usługi sieciowe lub zezwoli na nie.
Lista usług sieciowych eliminuje konieczność ponownego wprowadzania portów i protokołów w każdej tworzonej regule blokującej usługi sieciowe lub zezwalającej na nie. Podczas tworzenia reguły zapory usługę sieciową można wybrać z domyślnej listy często używanych usług sieciowych. Do domyślnej listy można także dodać nowe usługi sieciowe. Należy jednak w tym celu znać typ użytego protokołu i używane porty.
IPv4 i IPv6 to dwa protokoły warstwy sieci używane w Internecie. Jeżeli klient zostanie zainstalowany na komputerach z systemem Windows Vista, lista
Reguły
będzie zawierać kilka domyślnych reguł blokujących protokół IPv6 sieci Ethernet. Po usunięciu reguł domyślnych należy utworzyć regułę blokującą protokół IPv6.
Za pomocą reguły zapory można dodać niestandardową usługę sieciową. Niemniej jednak, ta usługa sieciowa nie jest dodawana do listy domyślnej. Dostępu do niestandardowej usługi sieciowej nie można uzyskać za pomocą żadnej innej reguły.
 1. Aby dodać usługi sieciowe do listy domyślnej usług sieciowych:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Zasady
  .
 3. Rozwiń pozycję
  Składniki zasad
  , a następnie kliknij pozycję
  Usługi sieciowe
  .
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Dodaj usługę sieciową
  .
 5. W oknie dialogowym
  Usługa sieciowa
  wpisz nazwę usługi, a następnie kliknij pozycję
  Dodaj
  .
 6. Wybierz protokół z listy rozwijanej
  Protokół
  .
  Dostępne opcje zmieniają się w zależności od wybranego protokołu.
 7. Wypełnij odpowiednie pola, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 8. W razie potrzeby dodaj kolejne protokoły.
 9. Kliknij przycisk
  OK
  .