Dodawanie nowej reguły zapory

Nowe reguły zapory można utworzyć przy użyciu jednej z następujących metod:
Pusta reguła
Pusta reguła zezwala na cały ruch.
Kreator
dodawania reguł zapory
W przypadku dodawania reguł za pomocą Kreatora
dodawania reguł zapory
należy pamiętać o skonfigurowaniu reguły. Kreator nie konfiguruje nowych reguł z wieloma kryteriami.
Jeżeli tylko jest to możliwe, należy tworzyć jedną regułę dla ruchu wychodzącego i przychodzącego. Nie trzeba tworzyć reguł dla takiego ruchu przychodzącego, jak przychodzący ruch HTTP. W przypadku ruchu TCP klient
Symantec Endpoint Protection
stosuje stanową analizę pakietów. W związku z tym nie potrzebuje reguły do filtrowania ruchu przychodzącego w odpowiedzi na ruch inicjowany przez klientów.
Nowo utworzona reguła zapory jest automatycznie włączana. Jeśli trzeba zezwolić na komunikację z konkretnym komputerem albo aplikacją, można wyłączyć regułę zapory. Reguła jest wyłączana dla wszystkich zasad dziedziczonych.
Jeśli jest to zasada wspólna, reguła jest wyłączana dla wszystkich lokalizacji, a tylko dla jednej lokalizacji w przypadku zasady specyficznej dla danej lokalizacji.
Aby zapora mogła przetwarzać reguły, muszą być one włączone.
 1. Aby dodać nową pustą regułę zapory, w konsoli otwórz zasadę zapory.
 2. Na stronie
  Zasada zapory
  w sekcji
  Ustawienia systemu Windows
  lub
  Ustawienia – Mac
  kliknij pozycję
  Reguły
  .
  W przypadku wersji starszych niż 14.2 opcja
  Ustawienia – Mac
  nie jest dostępna.
 3. Na karcie
  Reguły
  , w obszarze listy
  Reguły
  kliknij polecenie
  Dodaj pustą regułę
  .
 4. W razie potrzeby można zmienić kryteria reguły zapory.
 5. Po zakończeniu konfigurowania reguły kliknij przycisk
  OK
  .
 6. Aby dodać regułę zapory za pomocą kreatora, w konsoli otwórz zasadę zapory.
 7. Na stronie
  Zasada zapory
  w sekcji
  Ustawienia systemu Windows
  lub
  Ustawienia – Mac
  kliknij pozycję
  Reguły
  .
  Na karcie
  Reguły
  na liście
  Reguły
  kliknij pozycję
  Dodaj regułę
  .
 8. Uzupełnij opcje na każdym ekranie i kliknij przycisk
  Dalej
  .
 9. Kliknij przycisk
  Zakończ
  .
  W razie potrzeby można zmienić kryteria reguły zapory.