Kontrolowanie ruchu przechodzącego przez kartę sieciową

W przypadku zdefiniowania wyzwalacza karty sieciowej reguła ma zastosowanie tylko do ruchu przesyłanego lub odbieranego przy użyciu określonej karty sieciowej.
Za pomocą reguły zapory można dodać niestandardową kartę sieciową. Niemniej jednak, ta karta sieciowa nie jest dodawana do wspólnej listy. Dostępu do niestandardowej karty sieciowej nie można uzyskać za pomocą żadnej innej reguły.
 1. Aby kontrolować ruch przechodzący przez kartę sieciową:
 2. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
 3. Na stronie
  Zasada zapory
  w sekcji
  Ustawienia systemu Windows
  kliknij pozycję
  Reguły
  .
 4. Na karcie
  Reguły
  wybierz żądaną regułę z listy
  Reguły
  , kliknij prawym przyciskiem myszy pole
  Karta sieciowa
  , a następnie kliknij polecenie
  Więcej kart sieciowych
  .
 5. W oknie dialogowym
  Karta sieciowa
  wykonaj jedną z poniższych czynności:
  Aby wyzwalać regułę dla dowolnej karty sieciowej (nawet jeśli nie ma jej na liście):
  Kliknij pozycję
  Zastosuj regułę do wszystkich kart sieciowych
  , a następnie przejdź do kroku 7.
  Aby wyzwalać regułę dla wybranych kart sieciowych:
  Kliknij pozycję
  Zastosuj regułę do następujących kart sieciowych
  .
  Następnie zaznacz pole obok każdej karty sieciowej, która ma wyzwalać regułę.
 6. Aby dodać niestandardową kartę sieciową jedynie do wybranej reguły:
  • Kliknij pozycję
   Dodaj
   .
  • W oknie dialogowym
   Karta sieciowa
   wybierz typ karty sieciowej i wpisz nazwę marki karty sieciowej w polu tekstowym
   Identyfikacja karty sieciowej
   .
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .
 9. Kliknij przycisk
  OK
  .