Sprawdzanie, czy komputery w sieci mogą udostępniać komunikaty, pliki i drukarki

Usługi sieciowe umożliwiają wysyłanie i otrzymywanie wiadomości, udostępnianie plików i drukowanie komputerom połączonym w sieć. Można utworzyć regułę zapory, która zablokuje usługi sieciowe lub zezwoli na nie.
Za pomocą reguły zapory można dodać niestandardową usługę sieciową. Niemniej jednak, ta usługa sieciowa nie jest dodawana do listy domyślnej. Dostępu do niestandardowej usługi sieciowej nie można uzyskać za pomocą żadnej innej reguły.
 1. Aby kontrolować, czy komputery w sieci mogą udostępniać wiadomości, pliki i drukarki:
 2. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
 3. Na stronie
  Zasada zapory
  w sekcji
  Ustawienia systemu Windows
  lub
  Ustawienia – Mac
  kliknij pozycję
  Reguły
  .
  W przypadku wersji starszych niż 14.2 opcja
  Ustawienia – Mac
  nie jest dostępna.
 4. Na karcie
  Reguły
  wybierz żądaną regułę z listy
  Reguły
  , kliknij prawym przyciskiem myszy pole
  Usługa
  , a następnie kliknij przycisk
  Edytuj
  .
 5. W oknie dialogowym
  Lista usług
  zaznacz okno dialogowe obok każdej usługi, która ma wyzwalać regułę.
 6. Aby dodać dodatkową usługę jedynie do wybranej reguły, kliknij pozycję
  Dodaj
  .
 7. W oknie dialogowym
  Protokół
  wybierz żądany protokół z listy rozwijanej
  Protokół
  .
 8. Wypełnij odpowiednie pola.
 9. Kliknij przycisk
  OK
  .
 10. Kliknij przycisk
  OK
  .
 11. Kliknij przycisk
  OK
  .