Zapobieganie zewnętrznym niewidzialnym atakom na komputery

Można włączyć ustawienia uniemożliwiające atakom z zewnątrz wykrywanie informacji o klientach. Domyślnie ustawienia te są wyłączone.
Aby skonfigurować te ustawienia w trybie kontroli mieszanej, należy je również włączyć w oknie dialogowym
Mieszane ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta
.
Ustawienia ukrywania są niedostępne dla zapory systemu Mac.
Zapora ta jest dostępna na klientach z systemem Mac od wersji 14.2.
 1. Aby zapobiegać zewnętrznym ukrytym atakom na komputery
 2. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
 3. Na stronie
  Zasada zapory
  kliknij pozycję
  Ustawienia ruchu i trybu ukrywania
  .
 4. W obszarze
  Ustawienia ukrywania
  zaznacz opcje, które chcesz włączyć.
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .
 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit, przypisz zasadę do lokalizacji.