Konfigurowanie powiadomień klienckich dla systemu zapobiegania włamaniom i funkcji Ograniczenie ataków na pamięć

Domyślnie powiadomienia są wyświetlane na komputerach klienckich, gdy klient wykrywa zdarzenia systemu zapobiegania włamaniom i funkcji Ograniczenie ataków na pamięć. Gdy te powiadomienia są włączone, wyświetlany jest standardowy komunikat. W przypadku powiadomień systemu zapobiegania włamaniom do komunikatu można dodać tekst niestandardowy.
 1. Aby skonfigurować powiadomienia klienckie dla systemu zapobiegania włamaniom i funkcji Ograniczenie ataków na pamięć
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Klienty
  , a następnie wybierz grupę w obszarze
  Klienty
  .
 3. Na karcie
  Zasady
  , w obszarze
  Zasady i ustawienia specyficzne dla lokalizacji
  rozwiń pozycję
  Ustawienia specyficzne dla lokalizacji
  pod wybraną lokalizacją.
 4. Z prawej strony obszaru
  Ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta
  kliknij pozycję
  Zadania
  , a następnie kliknij pozycję
  Edytuj ustawienia
  .
 5. W oknie dialogowym
  Ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta dla
  nazwa grupy
  kliknij pozycję
  Kontrola serwera
  lub
  Kontrola mieszana
  .
 6. Obok pozycji
  Kontrola mieszana
  lub
  Kontrola serwera
  kliknij pozycję
  Dostosuj
  .
  Jeżeli kliknięto pozycję
  Kontrola mieszana
  , na karcie
  Ustawienia kontroli klient/serwer
  , obok pozycji
  Pokaż/ukryj powiadomienia systemu zapobiegania włamaniom
  kliknij pozycję
  Serwer
  . Następnie kliknij kartę
  Ustawienia interfejsu użytkownika klienta
  .
 7. W oknie dialogowym lub na karcie
  Ustawienia interfejsu użytkownika klienta
  kliknij pozycję
  Wyświetlaj powiadomienia systemu zapobiegania włamaniom i funkcji Ograniczenie ataków na pamięć
  .
 8. Aby w momencie wyświetlenia powiadomienia odtwarzany był sygnał dźwiękowy, kliknij pozycję
  Odtwarzaj dźwięk podczas powiadamiania użytkowników
  .
 9. Kliknij przycisk
  OK
  .
 10. Kliknij przycisk
  OK
  .