Tworzenie wyjątków sygnatur systemu zapobiegania włamaniom

Do zmiany sposobu działania sygnatur systemu zapobiegania włamaniom służą wyjątki.
W przypadku komputerów z systemem Windows lub Mac można zmienić działanie podejmowane przez klienta w przypadku wykrycia sygnatury sieciowej przez system zapobiegania włamaniom. Można także określić, czy klient ma zapisywać takie zdarzenia w dzienniku zabezpieczeń.
W przypadku komputerów z systemem Windows nie można zmienić sposobu działania dostarczanych przez firmę Symantec sygnatur przeglądarek — w odróżnieniu od sygnatur sieciowych, sygnatury przeglądarek nie zezwalają na niestandardowe ustawienia działań i rejestrowania. Można jednak utworzyć wyjątek sygnatury przeglądarki, aby klienci ignorowali sygnaturę.
Po dodaniu wyjątku sygnatury przeglądarki program
program Symantec Endpoint Protection Manager
umieszcza sygnaturę na liście wyjątków i automatycznie ustawia działanie
Zezwalaj
oraz ustawienie rejestrowania
Nie rejestruj
. Nie można dostosować ustawienia działania ani rejestrowania.
Aby zmienić sposób działania utworzonej lub zaimportowanej niestandardowej sygnatury systemu zapobiegania włamaniom, należy ją edytować bezpośrednio. Sygnatury niestandardowe są obsługiwane tylko na komputerach z systemem Windows.
 1. Tworzenie wyjątków sygnatur systemu zapobiegania włamaniom
 2. W konsoli otwórz żądaną zasadę systemu zapobiegania włamaniom.
 3. W obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  lub
  Ustawienia systemu Mac
  kliknij pozycję
  Wyjątki
  , a następnie kliknij polecenie
  Dodaj
  .
  Lista sygnatur jest wypełniana najnowszymi składnikami oprogramowania usługi LiveUpdate pobranymi do konsoli zarządzania. Na komputerach z systemem Windows lista jest pusta do momentu, gdy serwer zarządzania pobierze wszystkie składniki. Na komputerach z systemem Mac lista zawsze zawiera co najmniej wbudowane sygnatury, które są automatycznie instalowane na klientach.
 4. Wykonaj poniższe czynności w oknie dialogowym
  Dodaj wyjątki systemu zapobiegania włamaniom
  , aby przefiltrować sygnatury:
  • (dotyczy tylko systemu Windows) Aby wyświetlić tylko sygnatury z określonej kategorii, wybierz żądaną opcję z listy rozwijanej
   Pokaż kategorię
   . W przypadku wybrania pozycji
   Ochrona przeglądarki
   opcje działania sygnatury automatycznie zmieniają się na
   Zezwalaj
   oraz
   Nie rejestruj
   .
  • (Dotyczy systemów Windows i Mac) Aby wyświetlić sygnatury o określonej istotności, wybierz żądaną opcję z listy rozwijanej
   Pokaż dotkliwość
   .
 5. Zaznacz jedną lub wiele sygnatur.
  Aby zmienić w identyczny sposób działanie wszystkich sygnatur, kliknij pozycję
  Zaznacz wszystkie
  .
 6. Kliknij przycisk
  Dalej
  .
 7. W oknie dialogowym
  Działanie sygnatury
  określ poniższe opcje, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
  • Ustaw opcję
   Działanie
   na
   Blokuj
   lub
   Zezwalaj
   .
  • Ustaw działanie
   Rejestruj
   na
   Rejestruj ruch
   lub
   Nie rejestruj ruchu
   .
  Te opcje mają zastosowanie tylko do sygnatur sieciowych. W przypadku sygnatur przeglądarek kliknij przycisk
  OK
  .
  Aby przywrócić oryginalny sposób działania sygnatury sieciowej, wybierz sygnaturę na liście
  Wyjątki
  i kliknij polecenie
  Usuń
  .
 8. Kliknij przycisk
  OK
  , aby zapisać zmiany zasady.