Włączanie funkcji zapobiegania włamaniom sieciowym lub włamaniom do przeglądarki

Funkcja zapobieganie włamaniom jest domyślnie włączona. Zazwyczaj nie należy wyłączać żadnego typu funkcji zapobiegania włamaniom.
W przypadku zapobiegania włamaniom do przeglądarki można włączyć tryb jedynie rejestrowania, aby rejestrować blokowany ruch bez wpływu na użytkownika. Wtedy można użyć dzienników ataków funkcji
Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów
w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
, aby utworzyć wyjątki w zasadzie
systemu zapobiegania włamaniom
ignorujące konkretne sygnatury przeglądarki. Następnie należy wyłączyć tryb jedynie rejestrowania.
Aby skonfigurować te ustawienia w trybie kontroli mieszanej, należy je również włączyć w oknie dialogowym
Mieszane ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta
.
 1. Aby włączyć funkcję zapobiegania włamaniom sieciowym lub włamaniom do przeglądarki
 2. W konsoli otwórz żądaną zasadę systemu zapobiegania włamaniom.
 3. Na stronie zasady kliknij pozycję
  Zapobieganie włamaniom
  .
 4. Upewnij się, że zaznaczone są następujące opcje:
  • Włącz funkcję Zapobieganie włamaniom sieciowym
   Z zapobiegania włamaniom sieciowym można również wykluczyć określone komputery.
  • Włącz funkcję Zapobieganie włamaniom do przeglądarki systemu Windows
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .