Konfigurowanie listy wykluczonych komputerów

Wykluczone hosty są obsługiwane tylko w przypadku zapobiegania włamaniom sieciowym.
Można skonfigurować listę komputerów, w których przypadku klient nie będzie sprawdzał sygnatur ataku, skanowania portów ani ataków typu odmowa obsługi. Usługi zapobiegania włamaniom sieciowym i uwierzytelniania P2P dopuszczają cały ruch źródłowy od hostów znajdujących się na liście wykluczonych hostów. Jednak cały ruch docelowy do hostów znajdujących się na liście będzie oceniany przez te usługi. Lista dotyczy zarówno ruchu przychodzącego, jak i wychodzącego, ale jedynie do źródła ruchu. Lista dotyczy również zdalnych adresów IP.
Można na przykład wykluczyć komputery, aby umożliwić usługodawcy internetowemu skanowanie portów w sieci w celu sprawdzenia przestrzegania umowy o świadczenie usług. Niektóre komputery w sieci wewnętrznej mogą też zostać skonfigurowane do celów testowych.
Można również sporządzić listę komputerów, która będzie dopuszczać cały ruch przychodzący i wychodzący pod warunkiem, że sygnatura systemu zapobiegania włamaniom nie wykryje ataku. W takim przypadku należy utworzyć regułę zapory, która dopuszcza wszystkie hosty.
 1. Aby skonfigurować listę wykluczonych komputerów:
 2. W konsoli otwórz żądaną zasadę systemu zapobiegania włamaniom.
 3. Na stronie zasady kliknij pozycję
  Zapobieganie włamaniom
  .
 4. W razie potrzeby zaznacz pozycję
  Włącz wykluczone hosty
  , a następnie kliknij pozycję
  Wykluczone hosty
  .
 5. W oknie dialogowym
  Wykluczone hosty
  zaznacz opcję
  Włączone
  obok każdej grupy hostów, którą chcesz wykluczyć z zapobiegania włamaniom sieciowym.
 6. Aby dodać hosty, które chcesz wykluczyć, kliknij przycisk
  Dodaj
  .
 7. W oknie dialogowym
  Hosty
  z listy rozwijanej wybierz jeden z poniższych typów hostów:
  • Adres IP
  • Zakres adresów IP
  • Podsieć
 8. Wprowadź odpowiednie informacje związane z wybranym typem hosta.
  Więcej informacji na temat tych opcji można uzyskać, klikając pozycję
  Pomoc
  .
 9. Kliknij przycisk
  OK
  .
 10. Powtórz Aby dodać hosty, które chcesz wykluczyć, kliknij przycisk Dodaj, a następnie przycisk OK, aby dodać dodatkowe urządzenia i komputery do listy wykluczonych komputerów.
 11. Aby edytować lub usunąć dowolny z wykluczonych hostów, zaznacz wiersz, a następnie kliknij pozycję
  Edytuj
  lub
  Usuń
  .
 12. Kliknij przycisk
  OK
  .
 13. Po zakończeniu konfigurowania zasady kliknij przycisk
  OK
  .