Monitorowanie wyników wykryć funkcji SONAR pod względem fałszywych alarmów

Klient zbiera i przekazuje wyniki wykryć funkcji SONAR do serwera zarządzania. Wyniki są zapisywane w dzienniku funkcji SONAR.
Aby określić, które z procesów są dozwolone, a które stanowią zagrożenia bezpieczeństwa, należy sprawdzić następujące kolumny dziennika:
Zdarzenie
Typ zdarzenia i działanie podjęte po wykryciu procesu, np. jego wyczyszczenie lub zarejestrowanie. Należy zwrócić uwagę na następujące typy zdarzeń:
 • Potencjalnie dozwolony proces jest wyświetlany jako zdarzenie
  Wykryto możliwe zagrożenie
  .
 • Potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa jest wyświetlane jako zdarzenie
  Znaleziono zagrożenie bezpieczeństwa
  .
Aplikacja
Nazwa procesu.
Typ aplikacji
Typ destrukcyjnego oprogramowania wykrywanego przez funkcję SONAR
Plik/ścieżka
Nazwa ścieżki, z której uruchomiono proces.
Kolumna
Zdarzenie
dostarcza natychmiastowej informacji, czy wykryty proces jest zagrożeniem bezpieczeństwa, czy potencjalnie dozwolonym procesem. Wykryte potencjalne zagrożenie nie musi być jednak dozwolonym procesem, a zagrożenie bezpieczeństwa nie musi być procesem destrukcyjnym. W związku z tym należy sprawdzić dodatkowe informacje w kolumnach
Typ aplikacji
i
Plik/ścieżka
. W ten sposób można na przykład rozpoznać po nazwie dozwoloną aplikację opracowaną przez inną firmę.
 1. Aby monitorować wyniki wykryć funkcji SONAR pod względem fałszywych alarmów:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Monitory > Dzienniki
  .
 3. Na karcie Dzienniki, na liście rozwijanej
  Typ dziennika
  kliknij pozycję
  SONAR
  .
 4. Wybierz z pola listy
  Zakres czasowy
  czas zbliżony do czasu ostatnich zmian ustawień skanowania.
 5. Kliknij pozycję
  Ustawienia dodatkowe
  .
  W wersji 12.1.x
  Ustawienia dodatkowe
  zastąpiono
  Ustawieniami zaawansowanymi
  .
 6. Z listy rozwijanej
  Typ zdarzenia
  wybierz jedno z poniższych zdarzeń dziennika:
  • Aby wyświetlić wszystkie wykryte procesy, zaznacz pozycję
   Wszystkie
   .
  • Aby wyświetlić procesy, które zostały uznane za zagrożenia bezpieczeństwa, kliknij pozycję
   Znaleziono zagrożenie bezpieczeństwa
   .
  • Aby wyświetlić procesy, które zostały zarejestrowane jako potencjalne zagrożenia, kliknij pozycję
   Wykryto możliwe zagrożenie
   .
 7. Kliknij pozycję
  Wyświetl dziennik
  .
 8. Po zidentyfikowaniu dozwolonych aplikacji i zagrożeń bezpieczeństwa utwórz dla nich wyjątek w zasadzie wyjątków.
  Wyjątek można utworzyć bezpośrednio w okienku Dzienniki funkcji SONAR.