Zasady wspólne i niewspólne — informacje

Zasady mogą być wspólne albo niewspólne. Zasada jest wspólna, jeśli jest stosowana do więcej niż jednej grupy lub lokalizacji. Zasady wspólne można łatwo edytować i zastępować we wszystkich grupach i lokalizacjach, które jej używają. Zasady wspólne można stosować na poziomie grupy Moja firma lub niższym, a podgrupy mogą mogą dziedziczyć zasady. Można stosować wiele wspólnych zasad.
Jeśli potrzebna jest specjalna zasada dla grupy lub lokalizacji, należy utworzyć specjalną zasadę. Tę specjalną, niewspólną zasadę należy przypisać do jednej grupy lub lokalizacji. Do każdej lokalizacji można stosować tylko jedną zasadę z każdego typu zasad.
Poniżej przedstawiono przykłady możliwych scenariuszy:
  • Grupa użytkowników w dziale Finanse musi łączyć się z siecią firmową z różnych lokalizacji, będąc w biurze i w domu. W przypadku tej jednej grupy może być konieczne zastosowanie do każdej lokalizacji oddzielnej zasady zapory z jej własnymi zestawami reguł i ustawień.
  • Niektórzy zdalni użytkownicy zazwyczaj używają łączy DSL lub ISDN, dla których może być potrzebne połączenie VPN. Inni użytkownicy zdalni mogą używać połączenia telefonicznego do łączenia się z siecią firmową. Grupy działów sprzedaży i marketingu chcą używać także połączeń bezprzewodowych. Każda z tych grup może potrzebować własnej zasady zapory dla lokalizacji, z których łączy się z siecią firmową.
  • Aby chronić sieć firmową przed atakami, konieczne może być zaimplementowanie restrykcyjnej zasady dotyczącej instalacji niezatwierdzonych aplikacji na większości stacji roboczych pracowników. Grupa IT może wymagać dostępu do dodatkowych aplikacji. W związku z tym grupa IT może wymagać mniej restrykcyjnej zasady zabezpieczeń niż inni pracownicy. W takim przypadku można utworzyć oddzielną zasadę zapory dla grupy IT.
Zasady wspólne dla grup i lokalizacji dodaje się na karcie
Zasady
strony
Zasady
. Zasady niewspólne, dotyczące tylko określonej lokalizacji, dodaje się na stronie
Klienci
. Nową zasadę można dodać na karcie
Klienci
przy użyciu jednej z następujących metod: