Dodawanie zasady

Program
program Symantec Endpoint Protection Manager
zawiera zasadę domyślną każdego typu ochrony. Jeśli trzeba dostosować zasadę, należy ją dodać i edytować. Można utworzyć wiele wersji każdego typu zasady.
Firma Symantec zaleca przetestowanie każdej nowej zasady przed jej użyciem w środowisku produkcyjnym.
 1. Aby dodać nową zasadę:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Zasady
  .
 3. Na stronie
  Zasady
  wybierz żądany typ zasady, a następnie kliknij łącze, aby dodać nową zasadę.
 4. Zmodyfikuj ustawienia zasady, aby podwyższyć lub obniżyć poziom ochrony.
 5. Kliknij przycisk
  OK
  , aby zapisać zasadę.
 6. Opcjonalnie przypisz nową zasadę do grupy.
  Nową zasadę można przypisać do grupy podczas lub po utworzeniu zasady. Nowa zasada zastąpi aktualnie przypisaną zasadę tego samego typu ochrony.