Włączanie zapamiętywania aplikacji

Można włączyć rozpoznane aplikacje dla grupy lub lokalizacji, które gromadzą informacje o aplikacjach uruchamianych przez komputery klienckie. Klienty będą wówczas rejestrować każdą uruchamianą aplikację i wysyłać te dane do serwera zarządzania.
Ponieważ dane rozpoznanych aplikacji są przekazywane do serwera zarządzającego przez poszczególne klienty
Symantec Endpoint Protection
, program
program Symantec Endpoint Protection Manager
wykonuje większość czynności związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem tych danych w bazie danych SQL Server. Im więcej systemów przekazuje dane rozpoznanych aplikacji i im więcej różnych aplikacji działa w środowisku, tym więcej informacji musi być tymczasowo przechowywanych i przetwarzanych przez program
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Może to generować dłuższe czasy oczekiwania na inne dane klienta SEP, takie jak dane o stanie operacyjnym lub dane dziennika zabezpieczeń. W środowiskach bardzo obciążonych może to generować problemy z procesorem lub pamięcią dla już obciążonych modułów SEPM.
Klienty systemów Mac i Linux nie obsługują rozpoznanych aplikacji.
Aby włączyć rozpoznawanie aplikacji dla grupy:
 1. W konsoli kliknij pozycję
  Klienty
  , wybierz grupę, a następnie kliknij
  Zasady
  .
 2. Na karcie
  Zasady
  kliknij pozycję
  Ustawienia komunikacji
  .
 3. W oknie dialogowym
  Ustawienia komunikacji
  zaznacz pole wyboru
  Zapamiętaj aplikacje uruchamiane na komputerach klienckich
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
Aby włączyć rozpoznawanie aplikacji dla lokalizacji:
 1. W konsoli kliknij pozycję
  Klienty
  , wybierz grupę, a następnie kliknij
  Zasady
  .
 2. Na karcie
  Zasady
  wybierz lokalizację, a następnie rozwiń pozycję
  Ustawienia specyficzne dla lokalizacji
  .
 3. Na prawo od pozycji
  Ustawienia komunikacji
  kliknij
  Zadania
  , a następnie wyczyść pozycję
  Użyj ustawień komunikacji grupy
  i kliknij
  Edytuj ustawienia
  .
 4. W oknie dialogowym
  Ustawienia komunikacji dla
  nazwa lokalizacji
  zaznacz pozycję
  Zapamiętaj aplikacje uruchamiane na komputerach klienckich
  , a następnie kliknij
  OK
Aby włączyć rozpoznawanie aplikacji dla lokacji:
 1. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  >
  Serwery
  , a następnie
  Edytuj właściwości lokacji
  .
 2. Na karcie
  Ogólne
  zaznacz
  Śledzenie każdej aplikacji uruchamianej przez klienty
  .
 3. W celu zmniejszenia rozmiaru domyślnej bazy danych zaznacz opcję
  Usuń dane rozpoznanych aplikacji po x dniach
  . Jeśli masz problemy z aktualizacją bazy danych serwera zarządzania, firma Symantec zaleca wprowadzenie 7.
 4. Kliknij przycisk
  OK
  .
Można skonfigurować przesyłanie na adres e-mail powiadomień o uruchomieniu aplikacji przez klienta w grupie lub lokalizacji.