Kopiowanie i wklejanie zasady na stronie
Klienci

Zamiast dodawać nową zasadę, można skopiować i wkleić zasadę. Zasadę wspólną lub niewspólną można skopiować na stronie
Klienci
.
 1. Aby skopiować zasadę na stronie
  Klienci
  , w konsoli kliknij pozycję
  Klienci
  .
 2. Na stronie
  Klienci
  , w obszarze
  Klienci
  wybierz grupę, dla której chcesz skopiować zasadę.
 3. Na karcie
  Zasady
  , w obszarze
  Ustawienia i zasady specyficzne dla lokalizacji
  przejdź do nazwy lokalizacji, z której chcesz skopiować zasadę.
 4. Znajdź zasadę lokalizacji, którą chcesz skopiować.
 5. Po prawej stronie zasady kliknij pozycję
  Zadania
  , a następnie kliknij pozycję
  Kopiuj
  .
 6. Kliknij przycisk
  OK
  .
 7. Aby wkleić zasadę na stronie
  Klienci
  , w konsoli kliknij pozycję
  Klienci
  .
 8. Na stronie
  Klienci
  , w obszarze
  Klienci
  wybierz grupę, dla której chcesz wkleić zasadę.
 9. Na karcie
  Zasady
  usuń zaznaczenie pozycji
  Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej "
  nazwa grupy
  "
  .
  Konieczne jest wyłączenie dziedziczenia zasad dla tej grupy. Niewyłączenie dziedziczenia uniemożliwia wklejenie zasady.
 10. W obszarze
  Ustawienia i zasady specyficzne dla lokalizacji
  przejdź do nazwy lokalizacji, której zasadę chcesz wkleić.
 11. Znajdź zasadę lokalizacji, którą chcesz wkleić.
 12. Po prawej stronie zasady kliknij pozycję
  Zadania
  , a następnie kliknij pozycję
  Wklej
  .
 13. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz zastąpić istniejącą zasadę, kliknij przycisk
  Tak
  .