Edycja zasady

Zasady wspólne i niewspólne można edytować na stronie
Zasady
na karcie
Klienty
, jak i na stronie
Zasady
.
Tej samej zasady mogą używać lokalizacje i grupy. Po edycji wspólnej zasady należy ją przypisać.
 1. Opcja 1:
  Aby edytować zasadę na stronie Zasady, w konsoli kliknij pozycję
  Zasady
  .
 2. Na stronie
  Zasady
  , w obszarze
  Zasady
  kliknij typ zasady.
 3. W okienku
  Zasady
  typ zasady
  kliknij zasadę, którą chcesz edytować.
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Edytuj
  zasadę.
 5. W okienku
  Opis ogólny
  typ zasady
  edytuj w razie potrzeby nazwę i opis zasady.
 6. Aby edytować zasadę, kliknij dowolną stronę
  Zasada
  typ zasady
  .
 7. Opcja 2:
  Aby edytować zasadę na stronie
  Klienty
  , w konsoli kliknij pozycję
  Klienty
  .
 8. Na stronie
  Klienty
  , w obszarze
  Klienty
  wybierz grupę, dla której chcesz edytować zasadę.
 9. Na karcie
  Zasady
  wyczyść pozycję
  Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej „
  nazwa grupy
  .
  Konieczne jest wyłączenie dziedziczenia zasad dla tej grupy. Niewyłączenie dziedziczenia uniemożliwia edycję zasady.
 10. W obszarze
  Ustawienia i zasady specyficzne dla lokalizacji
  przejdź do nazwy lokalizacji, której zasadę chcesz edytować.
 11. Znajdź zasadę lokalizacji, którą chcesz edytować.
 12. Kliknij pozycję
  Zadania
  po prawej stronie wybranej zasady, a następnie kliknij pozycję
  Edytuj zasadę
  .
 13. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby edytować zasadę niewspólną, przejdź do następnego kroku.
  • Aby edytować zasadę wspólną we wszystkich lokalizacjach, w oknie dialogowym
   Edycja zasady
   kliknij pozycję
   Edytuj wspólną
   .
 14. Możesz kliknąć łącze odpowiadające typowi zasad, który chcesz edytować.