Monitorowanie aplikacji i usług uruchamianych na komputerach klienckich

Klient z systemem Windows monitoruje i zbiera informacje o aplikacjach i usługach uruchamianych na poszczególnych komputerach. Możliwe jest skonfigurowanie klienta do zbierania informacji na liście i przesyłania listy do serwera zarządzania. Lista aplikacji i ich cech nosi zwana jest listą zapamiętanych aplikacji.
Używając tych informacji, można dowiedzieć się, jakie aplikacje uruchamiają użytkownicy. Można ich również użyć, gdy informacje dotyczące aplikacji potrzebne są w następujących obszarach:
  • Zasady zapory
  • Zasady kontroli aplikacji i urządzeń
  • Technologia SONAR
  • Zasady integralności hosta
  • Monitorowanie aplikacji sieciowych
  • Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików
Klienci systemów Mac i Linux nie monitorują aplikacji ani usług uruchamianych na komputerach z tymi systemami.
W skonfigurowania i używania funkcji zapamiętywania aplikacji należy wykonać kilka zadań.
Kroki uruchamiania monitorowania aplikacji
Kroki
Opis
Włączenie zapamiętywania aplikacji
Serwer zarządzania należy skonfigurować do zbierania informacji o aplikacjach uruchamianych na komputerach klienckich.
Wyszukanie aplikacji
W celu wyszukania listy aplikacji uruchamianych na komputerze klienckim można użyć narzędzia kwerendy danych. Wyszukiwanie można przeprowadzić przy użyciu kryteriów związanych z aplikacją lub z komputerem. Na przykład można dowiedzieć się, z jakich wersji przeglądarki Internet Explorer korzystają poszczególne komputery klienckie.
Wyniki wyszukiwania aplikacji można zapisać w celu sprawdzenia.
W niektórych krajach prawo miejscowe może nie zezwalać na korzystanie z narzędzia Zapamiętane aplikacje w pewnych okolicznościach, na przykład w celu uzyskania informacji z komputera przenośnego, gdy pracownik loguje się z domu do sieci biurowej z przy użyciu firmowego komputera przenośnego. Przed użyciem tego narzędzia należy upewnić się, że jego wykorzystanie do danych celów jest zgodne z miejscowym prawem. W przypadku, gdy użycie jest niedozwolone, należy wykonać instrukcje dotyczące wyłączania narzędzia.