Wyszukiwanie informacji na temat zapamiętanych aplikacji, które są uruchamiane przez komputery

Po otrzymaniu od klientów listy zapamiętanych aplikacji przez serwer zarządzania można uruchamiać kwerendy w celu uzyskania szczegółów dotyczących aplikacji. Na przykład można znaleźć wszystkie komputery klienckie korzystające z nieautoryzowanej aplikacji. Następnie można utworzyć regułę zapory, aby blokować tę aplikację na komputerach klienckich. Można też uaktualnić wszystkie komputery klienckie, aby korzystały z najnowszej wersji programu Microsoft Word. Zadania
Wyszukiwanie aplikacji
można użyć za pomocą każdego typu zasady.
Klient z systemem Mac nie monitoruje aplikacji ani usług uruchamianych na komputerach z systemem Mac.
Aplikacje można wyszukiwać na następujące sposoby:
 • Według aplikacji.
  Można ograniczyć wyszukiwanie do określonych aplikacji lub szczegółów aplikacji, takich jak nazwa, niepowtarzalny identyfikator pliku, poprawka, rozmiar, wersja lub czas ostatniej modyfikacji.
 • Według klientów lub komputerów klienckich.
  Można wyszukać aplikacje uruchamiane przez określonego użytkownika lub na określonym komputerze. Na przykład można przeprowadzić wyszukiwanie na komputerze o określonym adresie IP.
Można również wyszukiwać nazwy aplikacji, które mają zostać dodane do reguły zapory, bezpośrednio z poziomu zasady zapory.
Informacje w polu
Wyszukaj
nie są zbierane, dopóki nie zostanie włączona funkcja rejestrowania wszystkich aplikacji uruchamianych na klientach. Funkcję tę można włączyć na stronie
Klienci
, w oknie dialogowym
Ustawienia komunikacji
każdej grupy lub lokalizacji.
 1. Aby wyszukać informacje o aplikacjach uruchamianych na komputerach:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Zasady
  .
 3. Na stronie
  Zasady
  , w obszarze
  Zadania
  , kliknij pozycję
  Wyszukaj aplikacje
  .
 4. W oknie dialogowym
  Wyszukiwanie aplikacji
  , po prawej stronie pola
  Wyszukaj aplikacje w
  kliknij pozycję
  Przeglądaj
  .
 5. W oknie dialogowym
  Wybór grupy lub lokalizacji
  zaznacz grupę klientów, których aplikacje chcesz sprawdzić, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
  Można określić tylko jedną grupę naraz.
 6. Upewnij się, że pole
  Przeszukaj podgrupy
  jest zaznaczone.
 7. Wykonaj jedno z następujących działań:
  • Aby wyszukiwać według informacji o użytkowniku lub komputerze, kliknij pozycję
   Oparte na informacjach o kliencie/komputerze
   .
  • Aby przeprowadzić wyszukiwanie według aplikacji, kliknij pozycję
   Oparte na aplikacjach
   .
 8. Kliknij pustą komórkę pod pozycją
  Pole wyszukiwania
  , a następnie wybierz kryterium wyszukiwania z listy.
  Pole wyszukiwania wyświetla kryteria w zależności od wybranej opcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tych kryteriach, kliknij pozycję
  Pomoc
  .
 9. Kliknij pustą komórkę pod pozycją Operator porównania, a następnie wybierz jeden z operatorów.
 10. Kliknij pustą komórkę pod pozycją Wartość, a następnie wybierz lub wprowadź wartość.
  W zależności od kryterium w polu Pole wyszukiwania, w polu Wartość może być wyświetlone dostępne formatowanie lub lista rozwijana z wartościami do wyboru.
 11. Aby dodać następne kryterium wyszukiwania, kliknij drugi wiersz i wprowadź odpowiednie informacje w komórkach Pole wyszukiwania, Operator porównania i Wartość.
  W przypadku wprowadzenia więcej niż jednego wiersza kryteriów wyszukiwania kwerenda będzie próbowała dopasować wszystkie warunki.
 12. Kliknij pozycję
  Wyszukaj
  .
 13. W tabeli Wyniki kwerendy wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • Kliknij strzałki przewijania, aby wyświetlić dodatkowe wiersze i kolumny.
  • Kliknij pozycję
   Poprzedni
   i
   Dalej
   , aby wyświetlić dodatkowe ekrany z informacjami.
  • Zaznacz wiersz, a następnie kliknij pozycję
   Wyświetl szczegóły
   , aby wyświetlić dodatkowe informacje o danej aplikacji.
  Wyniki nie zostaną zapisane, jeśli nie wyeksportujesz ich do pliku.
 14. Aby usunąć wyniki kwerendy, kliknij pozycję
  Wyczyść wszystkie
  .
 15. Kliknij przycisk
  Zamknij
  .