Wycofywanie zasady z grupy lub lokacji

Można wycofać zasadę z grupy lub lokacji, jeśli konieczne jest trwałe usunięcie zasady lub zapisanie jej do późniejszego wykorzystania.
Na przykład w grupie mogą wystąpić problemy po wprowadzeniu nowej zasady. Aby zasada pozostała w bazie danych, można ją wycofać, zamiast ją usunąć. Wycofana zasada zostaje automatycznie wycofana z grup i lokalizacji, do których została przypisana. Liczba lokalizacji, w których stosowana jest zasada, wyświetlana jest w okienku
Zasady
typ zasady
na stronie
Zasady
.
Aby możliwe było usunięcie zasady, należy wycofać lub zastąpić tę zasadę we wszystkich grupach i lokalizacjach.
Na stronie
Zasady
można wycofać z lokalizacji lub grupy wszystkie zasady oprócz następujących:
 • Ochrona przed wirusami i programami typu spyware
 • Ustawienia usługi LiveUpdate
Można je jedynie zastąpić innymi
zasadami ochrony przed wirusami i programami typu spyware
oraz usługi
LiveUpdate
.
 1. Aby wycofać wspólną zasadę na stronie
  Zasady
  , w konsoli kliknij pozycję
  Zasady
  .
 2. Na stronie
  Zasady
  , w obszarze
  Zasady
  kliknij typ zasady, którą chcesz wycofać.
 3. W okienku
  Zasady
  typ zasady
  kliknij zasadę, którą chcesz wycofać.
 4. Na stronie
  Zasady
  , w obszarze
  Zadania
  , kliknij pozycję
  Wycofaj zasadę
  .
 5. W oknie dialogowym
  Wycofywanie zasady
  zaznacz grupy i lokalizacje, z których chcesz wycofać zasadę.
 6. Kliknij pozycję
  Wycofaj
  .
 7. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wycofania zasady z grup i lokalizacji, kliknij przycisk
  Tak
  .
 8. Aby wycofać wspólną lub niewspólną zasadę na stronie
  Klienty
  , w konsoli kliknij pozycję
  Klienty
  .
 9. Na stronie
  Klienty
  , w obszarze
  Klienty
  wybierz grupę, dla której chcesz wycofać zasadę.
 10. Na karcie
  Zasady
  wyczyść pozycję
  Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej „
  nazwa grupy
  .
  Konieczne jest wyłączenie dziedziczenia zasad dla tej grupy. Niewyłączenie dziedziczenia uniemożliwia wycofanie zasady.
 11. W obszarze
  Ustawienia i zasady specyficzne dla lokalizacji
  przejdź do nazwy lokalizacji, z której chcesz wycofać zasadę.
 12. Znajdź zasadę lokalizacji, którą chcesz wycofać.
 13. Kliknij pozycję
  Zadania
  , a następnie kliknij pozycję
  Wycofaj zasadę
  .
 14. W oknie dialogowym
  Wycofywanie zasady
  kliknij przycisk
  Tak
  .