Aktualizowanie zasad dotyczących klientów

W razie potrzeby można zaktualizować zasady na komputerze klienckim
Symantec Endpoint Protection
, jeśli użytkownik uważa, że nie ma ich najnowszej wersji. Jeżeli klient nie otrzymuje aktualizacji, być może występuje problem z komunikacją.
Za pomocą numeru seryjnego zasady można sprawdzić, czy zarządzane komputery klienckie mogą komunikować się z serwerem zarządzania.
Można tylko ręcznie zaktualizować zasadę na komputerze klienckim. Jeśli ustawienia zasad uniemożliwiają otwarcie interfejsu użytkownika lub ikony obszaru powiadomień, użytkownik może nie być w stanie zaktualizować zasad ręcznie.
W programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
nie istnieje polecenie umożliwiające ręczne przesłanie do klienta monitu o aktualizację zasad. Klient sprawdza aktualizacje zasad w oparciu o metodę aktualizacji (tryb ściągania lub wypychania).
Aktualizacja zasad klientów z poziomu klienta na pasku zadań systemu Windows:
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę
  Symantec Endpoint Protection
  , w obszarze powiadomień paska zadań systemu Windows.
 2. Kliknij opcję
  Aktualizuj zasadę
  .
Aby zaktualizować zasady klientów z paska interfejsu użytkownika klienta:
 1. W programie klienckim kliknij pozycję
  Pomoc > Rozwiązywanie problemów
  .
 2. W oknie dialogowym
  Rozwiązywanie problemów
  , w lewej kolumnie kliknij pozycję
  Zarządzanie
  .
 3. W okienku
  Zarządzanie
  , w obszarze
  Profil zasady
  kliknij pozycję jedną z poniższych opcji:
 4. Kliknij
  Aktualizuj
  , aby zaktualizować zasadę bezpośrednio z konsoli zarządzania.
 5. Kliknij
  Importuj
  , aby importować zasadę z zasadą wyeksportowaną z konsoli zarządzania. Wykonuj podpowiedzi, aby wybrać plik zasady przeznaczonej do importowania.