Informacje o powiadomieniach wyskakujących wyświetlanych na klientach systemu Windows 8

Na komputerach z systemem Windows 8 w interfejsie użytkownika w stylu systemu Windows 8 i na pulpicie systemu Windows 8 wyświetlane są powiadomienia wyskakujące o wykryciu destrukcyjnego oprogramowania i innych zdarzeniach krytycznych programu
Symantec Endpoint Protection
. Powiadomienia ostrzegają o zdarzeniach zarówno z interfejsu użytkownika w stylu systemu Windows 8, jak i pulpitu systemu Windows 8, bez względu na aktualnie wyświetlany interfejs użytkownika.
Wyświetlanie powiadomień wyskakujących na komputerach klienckich można włączyć lub wyłączyć.
Konfiguracja systemu Windows 8 zawiera również ustawienia umożliwiające pokazywanie lub ukrycie powiadomień. Powiadomienia wyskakujące programu
Symantec Endpoint Protection
są wyświetlane tylko w przypadku, gdy system Windows 8 jest skonfigurowany do ich pokazywania. W interfejsie użytkownika w stylu systemu Windows 8 pokazywanie lub ukrywanie powiadomień aplikacji umożliwia okienko
Ustawienia
lub opcja
Zmień ustawienia komputera
. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja systemu Windows 8.
Jeśli użytkownik kliknie powiadomienie w interfejsie użytkownika w stylu systemu Windows 8, wyświetlony zostanie pulpit systemu Windows 8. Jeśli użytkownik kliknie powiadomienie na pulpicie systemu Windows 8, powiadomienie zniknie. W przypadku wykryć złośliwego programowania lub zagrożeń bezpieczeństwa użytkownik może wyświetlić informacje o wykryciach w oknie dialogowym
Wyniki wykrywania
na pulpicie systemu Windows 8.
Gdy program
Symantec Endpoint Protection
powiadomi system Windows 8, że wykrył destrukcyjne oprogramowanie lub zagrożenie bezpieczeństwa infekujące aplikację w stylu systemu Windows 8, na kafelku aplikacji wyświetlona zostanie ikona alertu. Gdy użytkownik kliknie kafelek, wyświetlona zostanie witryna Windows App Store, aby użytkownik mógł ponownie pobrać aplikację.