Dostosowanie skanowań w celu zwiększenia wydajności komputera klienckiego

Skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware są domyślnie skonfigurowane do minimalizacji wpływu na zasoby komputerów klienckich. Niektóre ustawienia skanowania można zmienić, aby dodatkowo zoptymalizować wydajność. Wiele zadań proponowanych tutaj jest przydatnych w środowiskach, w których program
Symantec Endpoint Protection
jest uruchamiany w systemach operacyjnych-gościach na komputerach wirtualnych (VM).
Aby dostosować skanowania w celu zwiększenia wydajności na komputerach z systemem Windows
Zadanie
Opis
Modyfikacja opcji dotyczących optymalizacji i plików skompresowanych dla skanowań zaplanowanych i skanowań na żądanie
Można dostosować następujące opcje skanowań zaplanowanych i skanowań na żądanie:
 • Zmienić opcje optymalizacji
  Zmienić opcję optymalizacji skanowania na opcję
  Najwyższa wydajność aplikacji
  . Gdy ustawiona jest ta opcja, skanowania mogą być uruchamiane, ale są wykonywane tylko podczas bezczynności komputera. W razie skonfigurowania uruchamiania skanowania aktywnego po odbiorze nowych definicji skanowanie może nie być uruchamiane przez maksymalnie 15 minut, jeśli użytkownik używa komputera.
 • Zmienić liczbę poziomów skanowania plików skompresowanych
  Poziom domyślny to 3. Można zmienić poziom na 1 lub 2, aby skrócić czas skanowania.
Użyć skanowań wznawianych
Dla komputerów z dużymi woluminami można skonfigurować skanowania zaplanowane jako skanowania wznawiane.
Opcja czasu trwania skanowania określa okres działania skanowania. Jeśli skanowanie nie zostanie ukończone do końca tego okresu, zostaje wznowione w następnym terminie skanowania zaplanowanego. Skanowanie jest wznawiane w miejscu, w którym zostało zatrzymane, aż do ukończenia skanowania całego woluminu. Zazwyczaj opcji czasu trwania skanowania używa się na serwerach.
Nie należy używać skanowania wznawianego, jeśli komputer jest prawdopodobnie zainfekowany. Należy przeprowadzić skanowanie pełne, które trwa do zakończenia skanowania całego komputera. Skanowania wznawianego nie należy również używać, jeśli skanowanie może zostać ukończone wcześniej niż w żądanym czasie.
Dostosowanie ustawień funkcji Auto-Protect
W celu zwiększenia wydajności komputerów klienckich można dostosować niektóre ustawienia skanowania systemu plików za pomocą funkcji Auto-Protect.
Można ustawić następujące opcje:
 • Pamięć podręczna plików
  Pamięć podręczna plików powinna być włączona (ustawienie domyślne). Gdy pamięć podręczna plików jest włączona, funkcja Automatyczna ochrona zapamiętuje przeskanowane, niezainfekowane pliki i nie skanuje ich ponownie.
 • Ustawienia sieci
  Gdy skanowania funkcji Auto-Protect na komputerach zdalnych są włączone, opcja
  Tylko gdy pliki są wykonywane
  powinna być włączona.
Zezwalaj wszystkim skanowaniom na pomijanie zaufanych plików
Skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware mają opcję Insight, umożliwiającą pomijanie zaufanych plików. Opcja Insight jest domyślnie włączona. Można zmienić poziom zaufania dla typów plików pomijanych przez skanowania:
 • Zaufane firmy Symantec i wspólnoty
  Ten poziom powoduje pomijanie zaufanych plików firmy Symantec i wspólnoty Symantec Community.
 • Zaufane firmy Symantec
  Ten poziom powoduje pomijanie jedynie zaufanych plików firmy Symantec.
Skanowania zaplanowane w losowych terminach
W środowiskach zwirtualizowanych z wieloma komputerami wirtualnymi (VM) jednoczesne skanowania powodują problemy z zasobami. Na jednym serwerze może być na przykład ponad 100 komputerów wirtualnych. Jednoczesne skanowania tych komputerów wirtualnych powodują przeciążenie zasobów serwera.
Skanowania można uruchamiać w losowych terminach, aby ograniczyć ich wpływ na serwer.
Używanie programu Shared Insight Cache w środowiskach wirtualnych
Program Shared Insight Cache eliminuje konieczność ponownego skanowania plików, które program
Symantec Endpoint Protection
określił jako niezainfekowane. Programu Shared Insight Cache można użyć w przypadku zaplanowanych i ręcznych skanowań na komputerach klienckich. Program Shared Insight Cache to oddzielna aplikacja, którą należy zainstalować na serwerze lub w środowisku wirtualnym.
Wyłączyć funkcję Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem (ELAM)
Funkcja ELAM programu
Symantec Endpoint Protection
współdziała z funkcją ELAM systemu Windows, aby zapewnić ochronę przed destrukcyjnymi sterownikami startowymi.
Aby dostosować skanowania w celu zwiększenia wydajności na komputerach z systemem Mac
Zadanie
Opis
Włącz skanowanie podczas bezczynności
Dotyczy skanowań zaplanowanych na klientach systemu Mac.
Ta opcja pozwala skonfigurować uruchamianie skanowań zaplanowanych podczas bezczynności komputera.
Modyfikacja ustawień skanowania plików skompresowanych
Dotyczy funkcji Auto-Protect i skanowań na żądanie.
Można włączyć lub wyłączyć tę opcję, ale nie można określić liczby poziomów skanowanych w plikach skompresowanych.
Aby dostosować skanowania w celu zwiększenia wydajności na komputerach z systemem Linux
Zadanie
Opis
Skanuj według typu folderu
Domyślne ustawienie to skanowanie folderów wszystkich typów. Można określić dowolną z następujących opcji:
Katalog główny, Home, Bin, Usr, Etc
i
Opt
. Jeśli wiadomo, że folder jest bezpieczny, można usunąć jego zaznaczenie na liście.
Skanuj według typu pliku
Domyślne ustawienie to skanowanie wszystkich plików. Jeśli wiadomo, że dane rozszerzenie pliku jest bezpieczne, można usunąć je z listy.
Skanuj pliki wewnątrz plików skompresowanych
Pliki skompresowane można skanować do trzech poziomów w głąb. Można zmienić poziom na 1 lub 2, aby skrócić czas skanowania.
Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń
Umożliwia określenie, czy ma być uruchamiane skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa. Zagrożenia bezpieczeństwa są aktualizowane za pośrednictwem usługi LiveUpdate. Skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa spowalnia działanie systemu, ale zwiększa jego bezpieczeństwo. Domyślne ustawienie to skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa. Aby zwiększyć wydajność komputera, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.