Dostosowywanie opcji funkcji Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem (ELAM) programu
Symantec Endpoint Protection

Program
Symantec Endpoint Protection
zawiera sterownik ELAM współdziałający ze sterownikiem funkcji ELAM firmy Microsoft w celu zapewniania ochrony komputerom uruchamianym w chronionej sieci. Ustawienia są obsługiwane w systemach Windows 8 oraz Windows Server 2012.
Sterownik funkcji ELAM programu
Symantec Endpoint Protection
jest specjalnym typem sterownika, który najpierw inicjuje i sprawdza inne sterowniki startowe w poszukiwaniu destrukcyjnego kodu. Gdy sterownik wykryje sterownik startowy, określa czy sterownik jest dobry, zły, czy nieznany. Sterownik programu
Symantec Endpoint Protection
przekazuje te informacje systemowi Windows w celu podjęcia decyzji o zezwoleniu na wykryty sterownik lub zablokowaniu go.
Nie można utworzyć wyjątków dla indywidualnych wykryć funkcji ELAM, ale można utworzyć globalny wyjątek w celu rejestrowania wszystkich złych sterowników jako nieznanych. Domyślnie zezwalane jest załadowanie nieznanych sterowników.
W przypadku niektórych wykryć funkcji ELAM wymagających naprawy konieczne może być uruchomienie narzędzia Power Eraser. Power Eraser to część narzędzia Pomocy firmy Symantec.
Funkcja Automatyczna ochrona skanuje każdy ładowany sterownik.
 1. Aby dostosować opcje funkcji ELAM programu
  Symantec Endpoint Protection
  :
 2. W konsoli programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , na karcie
  Zasady
  otwórz zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
 3. W obszarze
  Technologie ochrony
  zaznacz pozycję
  Sterownik funkcji Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem
  .
 4. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru
  Włącz funkcję ELAM firmy Symantec
  .
  Aby możliwe było włączenie tej opcji, sterownik ELAM systemu Windows musi być włączony. Używany jest edytor zasad grupy systemu Windows lub edytor rejestru , aby wyświetlić i zmodyfikować ustawienia programu Windows ELAM. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja systemu Windows
 5. Aby jedynie rejestrować wykrycia, w obszarze
  Ustawienia wykrywania
  należy zaznaczyć pozycję
  Rejestruj wykrycie jako nieznane, aby system Windows zezwolił na załadowanie sterownika
  .
 6. Kliknij przycisk
  OK
  .