Konfigurowanie lokacji w celu używania prywatnego serwera Insight do obsługi kwerend dotyczących reputacji

Ustawienia prywatnego serwera Insight umożliwiają kierowanie kwerend dotyczących reputacji z klientów do serwera intranetowego, jeśli został zakupiony i zainstalowany program Symantec Insight for Private Clouds. Program Symantec Insight for Private Clouds instaluje się zazwyczaj w sieciach bez połączenia z Internetem. Prywatny serwer Insight przechowuje kopię bazy danych reputacji usługi Symantec Insight. Kwerendy programu Symantec Endpoint Protection dotyczące reputacji są obsługiwane przez prywatny serwer Insight, a nie serwer firmy Symantec.
Serwer prywatny pobiera dane usługi Symantec Insight za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia. Dane usługi Insight można aktualizować ręcznie lub przy użyciu narzędzi innych firm, które automatycznie sprawdzają dostępność aktualizacji i pobierają dane. Metoda aktualizacji zależy od sieci i typu serwera, na którym działa program Symantec Insight for Private Clouds.
Jeśli używany jest prywatny serwer Insight, firma Symantec nie otrzymuje żadnych kwerend ani wysyłek dotyczących reputacji plików.
 1. Aby skonfigurować lokację w celu używania prywatnego serwera Insight do obsługi kwerend dotyczących reputacji:
 2. Na stronie
  Administrator
  w konsoli wybierz pozycję
  Serwery
  .
 3. Wybierz lokację, a następnie w obszarze
  Zadania
  wybierz pozycję
  Edytuj właściwości lokacji
  .
 4. Na karcie
  Prywatny serwer Insight
  upewnij się, że została zaznaczona opcja
  Włącz prywatny serwer Insight
  .
  Należy również wypełnić pola
  Nazwa
  ,
  Adres URL serwera
  i
  Port
  .
  Jeśli adres istniejącego serwera zostanie zmieniony na nieprawidłowy adres URL, klienci będą używać wcześniejszego, prawidłowego adresu URL prywatnego serwera Insight. Jeśli adres URL serwera nigdy nie był konfigurowany, w razie wprowadzenia nieprawidłowego adresu URL klienty używać będą domyślnego serwera Symantec Insight.