Włączanie lub wyłączanie powiadomień wyskakujących programu
Symantec Endpoint Protection
na klientach z systemem Windows 8

Domyślnie w interfejsie użytkownika w stylu systemu Windows 8 wyświetlane są powiadomienia wyskakujące o wykryciach destrukcyjnego oprogramowania i innych zdarzeniach krytycznych programu
Symantec Endpoint Protection
.
Użytkownik może wyświetlić pulpit systemu Windows, aby sprawdzić szczegóły dotyczące zdarzenia, które spowodowało wygenerowanie powiadomienia. Użytkownik może być zmuszony do działania, takiego jak ponowne pobranie aplikacji. W niektórych przypadkach może być jednak konieczne ukrycie przed użytkownikami powiadomień wyskakujących. Ten typ powiadomień można włączyć lub wyłączyć w konfiguracji programu
Symantec Endpoint Protection
.
Konfiguracja systemu Windows 8 zawiera również ustawienia umożliwiające pokazywanie lub ukrycie powiadomień. Powiadomienia programu
Symantec Endpoint Protection
są wyświetlane tylko w przypadku, gdy system Windows 8 jest skonfigurowany do ich pokazywania. W interfejsie użytkownika w stylu systemu Windows 8 pokazywanie lub ukrywanie powiadomień aplikacji umożliwia okienko
Ustawienia
lub opcja
Zmień ustawienia komputera
. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja systemu Windows 8.
 1. Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia programu
  Symantec Endpoint Protection
  na klientach z systemem Windows 8:
 2. W konsoli, na karcie
  Klienty
  , na karcie
  Zasady
  , w obszarze
  Ustawienia specyficzne dla lokalizacji
  , obok pozycji
  Ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta
  kliknij pozycję
  Kontrola serwera
  .
 3. Obok pozycji
  Kontrola serwera
  kliknij pozycję
  Dostosuj
  .
 4. W oknie dialogowym
  Ustawienia interfejsu użytkownika klienta
  , w obszarze
  Ogólne
  zaznacz lub usuń zaznaczenie pozycji
  Włącz powiadomienia wyskakujące systemu Windows
  .
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .