W jaki sposób program
Symantec Endpoint Protection
korzysta z usługi Symantec Insight przy podejmowaniu decyzji o plikach

Firma Symantec zbiera informacje o plikach z globalnej wspólnoty milionów użytkowników oraz z sieci Global Intelligence Network. Zebrane informacje są dostępne dla produktów firmy Symantec na serwerze cloud za pośrednictwem usługi Symantec Insight. Symantec Insight zapewnia bazę danych dotyczących reputacji oraz najnowsze definicje wirusów i programów typu spyware.
Produkty firmy Symantec używają usługi Insight w celu zapewnienia komputerom klienckim ochrony przed nowymi, wyspecjalizowanymi i mutującymi zagrożeniami. Dane te są czasami nazywanymi danymi w chmurze (na serwerach cloud), ponieważ nie znajdują się na komputerze klienckim. Program
Symantec Endpoint Protection
musi wysłać żądanie lub kwerendę do usługi Insight po informacje. Kwerendy są również nazywane wyszukiwaniem reputacji, wyszukiwaniem na serwerze cloud lub wyszukiwaniem Insight.
Oceny reputacji Insight
Usługa Symantec Insight określa poziom zagrożenia każdego pliku lub ocenę bezpieczeństwa. Ocena jest również zwana reputacją pliku.
Usługa Insight określa ocenę bezpieczeństwa pliku, sprawdzając następujące cechy pliku i jego kontekst:
  • Źródło pliku
  • Wiek pliku
  • Rozpowszechnienie pliku we wspólnocie
  • Inne miary bezpieczeństwa, na przykład sposób, w jaki plik może zostać skojarzony z destrukcyjnym oprogramowaniem
Wyszukiwania Insight
Funkcje skanowania w programie
Symantec Endpoint Protection
wykorzystują usługę Insight w celu podejmowania decyzji dotyczących plików i aplikacji. System ochrony przed wirusami i programami typu spyware ma funkcję o nazwie Download Insight. Funkcja Download Insight wymaga danych o reputacji w celu dokonywania wykryć. Funkcja SONAR również wykorzystuje dane o reputacji w celu dokonywania wykryć.
Ustawienia funkcji Wyszukiwanie Insight można zmienić na karcie
Klienci
. Wybierz kolejno
Zasady > Ustawienia > Komunikacja zewnętrzna > Wysyłki klienta
.
Można zmienić ustawienia wyszukiwanie Insight. Przejdź do
Zmień ustawienia > Zarządzanie klientami > Wysyłki
.
Począwszy od wersji 14 dla klientów standardowych i wbudowanych/VDI, opcja wyszukiwanie Insight umożliwia również funkcji Auto-Protect oraz planowanym i ręcznym skanowaniom wyszukiwać informacje dotyczące reputacji pliku, jak i definicje na serwerach cloud. Firma Symantec zaleca pozostawienie tej opcji włączonej.
Funkcje Download Insight, SONAR i skanowania antywirusowe i przeciw programom typu spyware używają wyszukiwań Insight w celu wykrywania zagrożeń. Firma Symantec zaleca pozostawienia zezwolenia na wyszukiwanie Insight. Wyłączenie wyszukiwań wyłącza funkcję Download Insight i może zakłócić działanie analizy heurystycznej funkcji SONAR oraz funkcji skanowanie antywirusowego i przeciwko programom typu spyware.
Wysyłka reputacji pliku
Domyślnie komputery klienckie wysyłają informacje o wykryciach reputacji do centrum Symantec Security Response w celu analizy. Informacje te umożliwiają doskonalenie bazy danych dotyczących reputacji w usłudze Insight oraz najnowszych definicji na serwerze cloud. Im więcej klientów przesyła informacje, tym przydatniejsza staje się baza danych reputacji.
Firma Symantec zaleca włączenie wysyłek wyników skanowania reputacji.