Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich

Niektóre skanowania są uruchamiane domyślnie, ale można zmienić ustawienia lub skonfigurować własne skanowania zaplanowane. Można również dostosować skanowania i zmienić poziom ochrony zapewniany przez nie na komputerach klienckich.
Począwszy od wersji 14, skanowanie ma dostęp do pełnych zestawów definicji na serwerze cloud.
Modyfikowanie skanowań na komputerach klienckich
Zadanie
Opis
Sprawdzenie typów skanowań i ustawień domyślnych
Należy sprawdzić ustawienia skanowania. Można sprawdzić ustawienia domyślne i zadecydować, czy je zmienić.
Utworzenie skanowań zaplanowanych i uruchomienie skanowań na żądanie
Skanowania zaplanowane i skanowania na żądanie stanowią uzupełnienie ochrony zapewnianej przez funkcję Automatyczna ochrona. Funkcja Automatyczna ochrona działa przy odczytywaniu i zapisywaniu plików. Skanowania zaplanowane i skanowania na żądanie mogą skanować wszystkie pliki znajdujące się na komputerach klienckich. Ponadto mogą chronić pamięć, punkty ładowania i inne ważne lokalizacje na komputerach klienckich.
Skonfigurowane ustawienia skanowania zaplanowanego można zapisać jako szablon. Szablony skanowań pozwalają oszczędzić czas podczas konfigurowania wielu zasad. Dowolnych ustawień skanowania zapisanych jako szablon można użyć jako podstawy nowego skanowania w innej zasadzie.
Program
Symantec Endpoint Protection
zawiera domyślne skanowanie zaplanowane, które skanuje wszystkie pliki, foldery i lokalizacje na komputerach klienckich.
Dostosowanie ustawień skanowania do chronionego środowiska
Można dostosować ustawienia funkcji Automatyczna ochrona oraz opcje w skanowaniach zdefiniowanych przez administratora. Ustawienia skanowania można zmienić w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów, zoptymalizowania wydajności komputera lub skanowania oraz zmiany działań skanowania lub powiadomień.
W przypadku skanowań zaplanowanych można również ustawić opcje dotyczące pominiętych skanowań, skanowań uruchamianych losowo oraz włączyć lub wyłączyć skanowanie dysków sieciowych.
Dostosowanie skanowań w celu zwiększenia wydajności komputera klienckiego
Domyślnie program
Symantec Endpoint Protection
zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń, zarazem minimalizując niekorzystny wpływ na wydajność komputerów klienckich. Niektóre ustawienia można jednak zmienić, aby dodatkowo zoptymalizować wydajność komputera. Optymalizacja jest ważna w środowiskach zwirtualizowanych.
Wskutek dostosowania ustawień w celu optymalizacji wydajności komputera klienckiego może zostać obniżony poziom niektórych zabezpieczeń na komputerach klienckich.
Dostosowanie skanowań w celu zwiększenia ochrony komputerów klienckich
Domyślne ustawienia skanowania zapewniają optymalizację wydajności komputerów klienckich, a zarazem wysoki poziom ochrony. Można jednak podwyższyć poziom ochrony.
Zarządzanie zagrożeniami wykrytymi przez funkcję Download Insight
Funkcja Download Insight sprawdza pliki, które użytkownicy próbują pobrać za pomocą przeglądarek internetowych, komunikatorów internetowych oraz innych portali. Funkcja Download Insight stosuje informacje o reputacji z usługi Symantec Insight w celu podejmowania decyzji dotyczących plików.
Zarządzanie funkcją SONAR
Funkcja SONAR to część składnika Zapobieganie zagrożeniom na komputerach klienckich. Ustawienia funkcji SONAR natomiast, to część zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
Skonfigurowanie wyjątków skanowań
Dla bezpiecznych plików i aplikacji można utworzyć wyjątki.
Program
Symantec Endpoint Protection
również automatycznie wyklucza niektóre pliki i foldery.
Zarządzanie plikami poddanymi kwarantannie
Pliki poddane kwarantannie na komputerach klienckich można monitorować i usuwać
Można również określić ustawienia kwarantanny.
Zezwolenie klientom na przesyłanie informacji o wykryciach do firmy Symantec
Domyślnie klienci przesyłają informacje o wykryciach do firmy Symantec. Można wyłączyć wysyłki lub wybrać typy informacji przesyłanych przez klientów.
Firma Symantec zaleca niewyłączanie wysyłek na klientach. Informacje te ułatwiają firmie Symantec eliminowanie zagrożeń.
Zarządzanie powiadomieniami o wirusach i programach typu spyware wyświetlanymi na komputerach klienckich
Można określić, czy na komputerach klienckich wyświetlane mają być powiadomienia o zdarzeniach dotyczących wirusów i programów typu spyware.