Informacje o domyślnych ustawieniach skanowania zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware

Program
program Symantec Endpoint Protection Manager
zawiera trzy zasady domyślne
.
 • Zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware – zrównoważona
 • Zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware – wysoki poziom zabezpieczeń
  Zasada wysokiego poziomu zabezpieczeń jest najbardziej restrykcyjną ze wszystkich wstępnie skonfigurowanych zasad. Należy pamiętać, że może ona negatywnie wpływać na wydajność innych aplikacji.
 • Zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware – wysoka wydajność
  Zasada wysokiej wydajności zapewnia wyższą wydajność niż zasada wysokiego stopnia zabezpieczeń, ale słabszą ochronę. Przy użyciu tej zasady do wykrywania zagrożeń stosowane jest głównie skanowanie plików o wybranych rozszerzeniach za pomocą funkcji Automatyczna ochrona.
Podstawowa zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware zapewnia optymalną równowagę między bezpieczeństwem a wydajnością.
Ustawienia zrównoważonej zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware
Ustawienie
Opis
Automatyczna ochrona systemu plików
Włączona
Czułość wykrywania destrukcyjnych plików przez funkcję Download Insight jest ustawiona na poziom 5.
Działanie funkcji Download Insight wobec plików niepotwierdzonych to
Ignoruj
.
Dostępne są następujące ustawienia funkcji Automatyczna ochrona:
 • Skanuje wszystkie pliki w poszukiwaniu wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.
 • Blokuje instalację zagrożeń bezpieczeństwa.
 • Czyści pliki zainfekowane przez wirusy. Tworzy kopie zapasowe plików przed ich naprawą. Poddaje kwarantannie pliki, których nie można oczyścić.
 • Poddaje kwarantannie pliki zawierające zagrożenia bezpieczeństwa. Rejestruje w dzienniku pliki, których nie można poddać kwarantannie.
 • Sprawdza wszystkie dyskietki w poszukiwaniu wirusów rekordu rozruchowego. Rejestruje wirusy rekordu rozruchowego w dzienniku.
 • Powiadamia użytkowników komputera o wykryciu wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.
Automatyczna ochrona poczty elektronicznej
Włączona
Inne typy funkcji Automatyczna ochrona mają następujące ustawienia:
 • Skanuje wszystkie pliki, włącznie z plikami zawartymi w plikach skompresowanych.
 • Czyści pliki zainfekowane przez wirusy. Poddaje kwarantannie pliki, których nie można oczyścić.
 • Poddaje kwarantannie pliki zawierające zagrożenia bezpieczeństwa. Rejestruje w dzienniku pliki, których nie można poddać kwarantannie.
 • Wysyła do użytkowników komputera wiadomość o wykryciu wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.
Technologia SONAR
Włączona
 • Wykrycia heurystyczne wysokiego stopnia są poddawane kwarantannie
 • Wszystkie wykrycia heurystyczne niskiego stopnia są rejestrowane
 • Tryb agresywny jest wyłączony
 • Funkcja
  Pokaż alert przy wykryciu
  jest włączona
 • Działanie w przypadku wykrycia zmian w systemie to Ignoruj.
 • Wykrycie podejrzanego sposobu działania blokuje zagrożenia wysokiego stopnia i ignoruje zagrożenia niskiego stopnia.
Skanowania zdefiniowane przez administratora
Skanowanie zaplanowane ma następujące ustawienia domyślne:
 • Wykonuje aktywne skanowanie codziennie o 12:30. Skanowanie jest losowe.
 • Skanuje wszystkie pliki i foldery, włącznie z plikami zawartymi w plikach skompresowanych.
 • Skanuje pamięć, typowe lokalizacje infekcji oraz znane lokalizacje wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.
 • Czyści pliki zainfekowane przez wirusy. Tworzy kopie zapasowe plików przed ich naprawą. Poddaje kwarantannie pliki, których nie można oczyścić.
 • Poddaje kwarantannie pliki zawierające zagrożenia bezpieczeństwa. Rejestruje w dzienniku pliki, których nie można poddać kwarantannie.
 • Ponawia próbę przeprowadzenia pominiętych skanowań w ciągu trzech dni.
Skanowanie na żądanie zapewnia następującą ochronę:
 • Skanuje wszystkie pliki i foldery, włącznie z plikami zawartymi w plikach skompresowanych.
 • Skanuje pamięć i typowe lokalizacje infekcji.
 • Czyści pliki zainfekowane przez wirusy. Tworzy kopie zapasowe plików przed ich naprawą. Poddaje kwarantannie pliki, których nie można oczyścić.
 • Poddaje kwarantannie pliki zawierające zagrożenia bezpieczeństwa. Rejestruje w dzienniku pliki, których nie można poddać kwarantannie.
Domyślna zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware – wysoki poziom zabezpieczeń zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń i zawiera wiele ustawień z zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware. Zasada zapewnia większy zakres skanowania.
Ustawienia zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware – wysoki poziom zabezpieczeń
Ustawienie
Opis
Automatyczna ochrona systemu plików i poczty elektronicznej
Tak jak w przypadku zasady zrównoważonej ochrony przed wirusami i programami typu spyware
Funkcja Automatyczna ochrona sprawdza także pliki na komputerach zdalnych.
Technologia SONAR
Tak jak w przypadku zasady zrównoważonej ochrony przed wirusami i programami typu spyware, ale z następującymi zmianami:
 • Blokuje wszystkie zdarzenia zmian w systemie.
Ustawienia globalne
Funkcja Bloodhound jest ustawiona na tryb Agresywny.
Tryb Agresywny skutkuje jednak zazwyczaj większą liczbą fałszywych alarmów. Jest to opcja zalecana tylko w przypadku użytkowników zaawansowanych.
Domyślna zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware – wysoka wydajność zapewnia wysoką wydajność. Zasada zawiera wiele ustawień z zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware. Zasada zapewnia niższy poziom zabezpieczeń.
Ustawienia zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware – wysoka wydajność
Ustawienie
Opis
Automatyczna ochrona systemu plików
Tak jak w przypadku zasady zrównoważonej ochrony przed wirusami i programami typu spyware, ale z następującymi zmianami:
 • Czułość wykrywania destrukcyjnych plików przez funkcję Download Insight jest ustawiona na poziom 1.
Automatyczna ochrona poczty Microsoft Outlook
Automatyczna ochrona poczty internetowej*
Automatyczna ochrona poczty Lotus Notes*
* Dostępne tylko dla wersji klientów starszych, niż 14.2 RU1
Wyłączony
Technologia SONAR
Tak jak w przypadku zasady zrównoważonej ochrony przed wirusami i programami typu spyware, ale z następującymi zmianami:
 • Ignoruje wszystkie zdarzenia zmian w systemie.
 • Ignoruje wszystkie zdarzenia egzekwowania zasady dotyczącej sposobu działania.
Skanowania zdefiniowane przez administratora
Tak jak w przypadku zasady zrównoważonej ochrony przed wirusami i programami typu spyware.