Typy funkcji ochrony automatycznej — informacje

Funkcja Automatyczna ochrona skanuje pliki oraz określone typy wiadomości e-mail i załączników do wiadomości e-mail.
Domyślnie włączone są wszystkie typy funkcji Automatyczna ochrona. Jeśli stosowane są oparte o serwer rozwiązania skanowania poczty elektronicznej, takie jak program Symantec Mail Security, włączenie funkcji automatycznej ochrony poczty elektronicznej może być zbędne.
Klienty systemów Mac i Linux nie obsługują skanowania poczty elektronicznej przez funkcję ochrony automatycznej.
Typy funkcji Automatyczna ochrona
Typ funkcji Automatyczna ochrona
Opis
Auto-Protect
Nieustannie skanuje pliki podczas ich odczytu lub zapisu na komputerze klienckim.
Funkcja Automatyczna ochrona jest domyślnie włączona dla systemu plików. Ładowana jest przy uruchomieniu systemu komputera. Sprawdza wszystkie pliki w poszukiwaniu wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa oraz blokuje instalację zagrożeń bezpieczeństwa. Może opcjonalnie skanować pliki według rozszerzeń, skanować pliki na komputerach zdalnych i skanować dyskietki w poszukiwaniu wirusów rekordu rozruchowego. Opcjonalnie może tworzyć kopie zapasowe plików przed podjęciem próby ich naprawy oraz wymuszać zakończenie procesów i zatrzymanie usług.
Funkcję Automatyczna ochrona można skonfigurować do skanowania jedynie plików o wybranych rozszerzeniach. Jeżeli skanowane mają być wybrane rozszerzenia plików, funkcja Automatyczna ochrona potrafi ustalić typ pliku, nawet jeżeli wirus zmieni jego rozszerzenie.
Komputery klienckie, które nie używają skanowań poczty elektronicznej funkcji automatycznej ochrony, są nadal chronione, jeśli funkcja automatycznej ochrony jest włączona. Większość aplikacji pocztowych zapisuje załączniki e-mail w folderze tymczasowym podczas ich otwierania. Funkcja Automatyczna ochrona skanuje plik podczas jego zapisu w folderze tymczasowym i wykrywa wszelkie wirusy lub zagrożenia bezpieczeństwa. Wirus zostanie również wykryty przez funkcję Automatyczna ochrona, jeżeli użytkownik będzie próbował zapisać zainfekowany załącznik na dysku lokalnym lub sieciowym.
Automatyczna ochrona poczty Microsoft Outlook
(Dotyczy tylko systemu Windows).
Pobiera przychodzące załączniki do wiadomości e-mail poczty Microsoft Outlook i skanuje w poszukiwaniu wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa, gdy użytkownik czyta wiadomość i otwiera załącznik.
Automatyczna ochrona poczty Microsoft Outlook obsługuje programy od wersji Microsoft Outlook 98 do wersji Outlook 2013 dla protokołów MAPI lub internetowych. Automatyczna ochrona poczty Outlook obsługuje systemy 32-bitowe i 64-bitowe.
Podczas instalacji program
Symantec Endpoint Protection
instaluje funkcję automatycznej ochrony poczty Outlook, jeśli jest zawarta w pakiecie, a program Microsoft Outlook jest już zainstalowany na komputerze.
Jeżeli użytkownik pobiera duży załącznik za pomocą wolnego połączenia, wpływa to negatywnie na szybkość działania poczty. Jeśli wiadomo, że dokument jest bezpieczny, można utworzyć wyjątek.
Na serwerach Microsoft Exchange nie należy instalować składnika automatycznej ochrony poczty Microsoft Outlook. Należy na nich zainstalować program Symantec Mail Security for Microsoft Exchange.
Automatyczna ochrona internetowej poczty e-mail
(Dotyczy tylko systemu Windows).
Funkcja jest dostępna tylko dla wersji klientów starszych, niż 14.2 RU1.
Skanuje treść przychodzących wiadomości internetowej poczty e-mail i załączniki do wiadomości e-mail w poszukiwaniu wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa, a także przeprowadza skanowanie heurystyczne poczty wychodzącej.
Automatyczna ochrona poczty internetowej domyślnie obsługuje szyfrowane hasła i wiadomości przesyłane przez połączenia protokołów POP3 i SMTP. Automatyczna ochrona poczty internetowej obsługuje systemy 32-bitowe lub 64-bitowe. Jeżeli używane są protokoły POP3 i SMTP z warstwą SSL (Secure Sockets Layer), klient wykrywa połączenia zabezpieczone, ale nie skanuje szyfrowanych wiadomości.
Z powodu negatywnego wpływu na wydajność funkcji automatycznej ochrony internetowej poczty e-mail dla połączeń POP3 nie jest obsługiwana w systemach operacyjnych dla serwerów.
Skanowanie poczty elektronicznej nie obsługuje usług IMAP, AOL ani HTTP, takich jak Hotmail lub Yahoo! Mail.
Automatyczna ochrona poczty Lotus Notes
(Dotyczy tylko systemu Windows).
Funkcja jest dostępna tylko dla wersji klientów starszych, niż 14.2 RU1.
Skanuje załączniki przychodzących wiadomości e-mail w programie Lotus Notes w poszukiwaniu wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.
Funkcja automatycznej ochrony poczty Lotus Notes obsługuje program Lotus Notes 7.x lub nowszy.
Podczas instalacji program
Symantec Endpoint Protection
instaluje funkcję automatycznej ochrony poczty Lotus Notes, jeżeli zostanie ona zawarta w pakiecie i program Lotus Notes jest już zainstalowany na komputerze.