Sposób obsługi wykrytych zagrożeń przez program
Symantec Endpoint Protection
na komputerach z systemem Windows 8

Program
Symantec Endpoint Protection
chroni zarówno interfejs użytkownika w stylu systemu Windows 8, jak i pulpit systemu Windows 8. Działania w przypadku wykryć dotyczących aplikacji i plików w stylu systemu Windows 8 różnią się jednak od działań w przypadku innych wykryć.
Aplikacje z interfejsu użytkownika w stylu systemu Windows 8 są implementowane w kontenerach izolowanych od innych procesów w systemie operacyjnym. Program
Symantec Endpoint Protection
nie czyści ani nie poddaje kwarantannie żadnych wykryć infekujących aplikacje i pliki w stylu systemu Windows 8. W przypadku tych plików i aplikacji program
Symantec Endpoint Protection
jedynie usuwa lub rejestruje wykrycia.
W przypadku wszelkich wykryć nie dotyczących aplikacji i plików w stylu systemu Windows 8 program
Symantec Endpoint Protection
może poddawać kwarantannie i naprawiać wykrycia oraz funkcje w podobny sposób jak w każdym innym systemie operacyjnym Windows.
Należy pamiętać o tej różnicy podczas konfigurowania działań w zasadzie ochrony przed wirusami i programami typu spyware oraz podczas generowania raportów.