Konfigurowanie obsługi elementów poddanych kwarantannie przez klienty systemu Windows

Użytkownik może skonfigurować działania, które mają być podejmowanie po otrzymaniu nowych definicji przez komputery klienckie
Symantec Endpoint Protection
. Domyślnie klient ponownie skanuje elementy poddane kwarantannie i automatycznie naprawia je i przywraca w trybie dyskretnym. W przypadku utworzenia wyjątku dla pliku lub aplikacji w kwarantannie program
Symantec Endpoint Protection
przywraca plik po nadejściu nowych definicji.
Użytkownik może dodatkowo skonfigurować klienty do automatycznego przesyłania elementów poddanych kwarantannie do serwera Centralnej kwarantanny. To centralne repozytorium pozwala dodawać próbki zagrożeń wykryte w środowisku. Na podstawie tych informacji można skonfigurować ataki typu „red team”, aby podnieść poziom ochrony.
Wersja 14 programu nie obejmuje serwera kwarantanny ani konsoli kwarantanny. Narzędzia te można zainstalować za pomocą dysku instalacyjnego we wcześniejszej wersji programu.
 1. Aby skonfigurować obsługę elementów poddanych kwarantannie przez klienty systemu Windows
 2. W konsoli otwórz zasadę Ochrona przed wirusami i spyware, a następnie kliknij pozycję
  Kwarantanna
  .
 3. Na karcie
  Ogólne
  pod sekcją
  Po nadejściu nowych definicji wirusów
  kliknij jedną z dostępnych opcji.
 4. Aby przesłać elementy poddane kwarantannie do serwera Centralnej kwarantanny, zaznacz opcję
  Zezwalaj klientom na automatyczne wysyłanie elementów z kwarantanny do serwera kwarantanny
  , a następnie podaj nazwę serwera i numer portu.
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .