Zarządzanie powiadomieniami o wirusach i programach typu spyware wyświetlanymi na komputerach klienckich

Można określić, czy na komputerach klienckich wyświetlane mają być powiadomienia o zdarzeniach dotyczących wirusów i programów typu spyware. Komunikaty o wykryciach można dostosować.
Zadania zarządzania powiadomieniami o wirusach i programach typu spyware wyświetlanymi na komputerach klienckich
Zadanie
Opis
Dostosowanie komunikatu o wykryciu skanowania
W przypadku komputerów klienckich z systemami Windows i Linux można skonfigurować komunikat o wykryciu dla następujących typów skanowań:
  • Wszystkie typy funkcji automatycznej ochrony
  • Skanowania zaplanowane i skanowania na żądanie
    W przypadku skanowań zaplanowanych można skonfigurować oddzielny komunikat dla każdego skanowania.
Jeśli proces ciągle pobiera to samo zagrożenie bezpieczeństwa na komputer kliencki, funkcja Automatyczna ochrona automatycznie przestaje wysyłać powiadomienia po trzech wykryciach. Funkcja Automatyczna ochrona przestaje także rejestrować zdarzenie. W niektórych przypadkach funkcja Automatyczna ochrona nie przestaje jednak wysyłać powiadomień ani rejestrować zdarzeń. Funkcja Auto-Protect kontynuuje wysyłanie powiadomień i rejestrowanie, gdy dla wykrycia ustawiono działanie
Pozostaw bez zmian (tylko rejestruj)
.
W przypadku komputerów klienckich z systemem Mac można skonfigurować komunikat o wykryciu, który jest stosowany do wszystkich skanowań zaplanowanych, skanowań na żądanie oraz wykryć funkcji Auto-Protect. Te komunikaty powiadomień dla pojawiają się w Centrum Powiadomień macOS. Nie można indywidualizować komunikatu dla systemu Mac.
Zmiana ustawień wyświetlanych użytkownikom powiadomień dotyczących wykryć funkcji Download Insight
Dotyczy tylko komputerów klienckich z systemem Windows.
Można zdecydować, jakie powiadomienia o zagrożeniach wykrytych przez funkcję Download Insight mają być wyświetlane użytkownikom.
Zmiana ustawień wyświetlanych użytkownikom powiadomień dotyczących wykryć funkcji SONAR
Dotyczy tylko komputerów klienckich z systemem Windows.
Można zdecydować, jakie powiadomienia o zagrożeniach wykrytych przez funkcję SONAR mają być wyświetlane użytkownikom.
Wybranie, czy wyświetlane ma być okno dialogowe z wynikami skanowania funkcji Automatyczna ochrona
Dotyczy tylko komputerów klienckich z systemem Windows.
Dotyczy tylko funkcji Automatyczna ochrona systemu plików.
Skonfigurowanie powiadomień funkcji Automatyczna ochrona wysyłanych pocztą elektroniczną
Dotyczy tylko komputerów klienckich z systemem Windows.
Gdy skanowanie poczty elektronicznej funkcji automatycznej ochrony znajdzie zagrożenie, funkcja automatycznej ochrony może wysyłać pocztą elektroniczną powiadomienia w celu ostrzeżenia nadawcy wiadomości e-mail lub na dowolny inny adres e-mail, który można określić. Do wiadomości e-mail można również wstawić ostrzeżenie.
W przypadku funkcji Automatyczna ochrona poczty internetowej można również określić, że podczas skanowania wiadomości e-mail przez funkcję Automatyczna ochrona wyświetlane ma być powiadomienie o postępie skanowania. Automatyczna ochrona poczty internetowej jest dostępna tylko w wersjach starszych niż 14.2 RU1.
Zezwolenie użytkownikom na wyświetlanie postępu skanowania oraz uruchamianie lub zatrzymywanie skanowań
Dotyczy tylko komputerów klienckich z systemem Windows.
Administrator może określić, czy ma być wyświetlane okno dialogowe postępu skanowania. Można również określić, czy użytkownicy mogą wstrzymywać lub odkładać skanowania.
W przypadku zezwolenia użytkownikom na wyświetlanie postępu skanowania, na stronach głównych interfejsu użytkownika klienta wyświetlane jest łącze do okna dialogowego postępu skanowania. Wyświetlane jest również łącze do zmiany harmonogramu następnego skanowania zaplanowanego.
Skonfigurowanie ostrzeżeń, błędów i monitów
Dotyczy tylko komputerów klienckich z systemem Windows.
Można włączyć lub wyłączyć kilka typów wyświetlanych na komputerach klienckich alertów dotyczących zdarzeń związanych z wirusami i programami typu spyware.
Włączenie lub wyłączenie okien wyskakujących powiadomień w interfejsie użytkownika w stylu systemu Windows 8.
Dotyczy klientów z systemem Windows 8.
Możliwe jest włączenie lub wyłączenie wyświetlanych w interfejsie użytkownika w stylu systemu Windows 8 powiadomień wyskakujących o wykryciach i innych zdarzeniach krytycznych.