Sprawdzanie działania skanowania i ponowne skanowanie zidentyfikowanych komputerów

Jeśli w sieci są zainfekowane i zagrożone komputery, należy sprawdzić, dlaczego komputery są nadal zainfekowane lub zagrożone. Należy sprawdzić działanie podjęte wobec każdego zagrożenia na zainfekowanych lub zagrożonych komputerach. Być może było to działanie Pozostaw bez zmian. Jeśli podjęto działanie Pozostaw bez zmian, należy wyczyścić zagrożenie z komputera, odłączyć komputer od sieci albo zaakceptować zagrożenie. W przypadku klientów systemu Windows można edytować zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware i zmienić działanie skanowania.
 1. Aby zidentyfikować działania, które należy zmienić i ponownie przeskanować zidentyfikowane komputery:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Monitory
  .
 3. Na karcie
  Dzienniki
  kliknij pozycję Dziennik zagrożeń, a następnie kliknij pozycję
  Wyświetl dziennik
  .
  W kolumnie zdarzeń dziennika zagrożeń można sprawdzić, co się zdarzyło i jakie działanie zostało podjęte. W kolumnie Nazwa zagrożenia można sprawdzić nazwy nadal aktywnych zagrożeń. W kolumnie Domena Grupa Użytkownik można sprawdzić, do której grupy należy komputer.
  Jeśli klient jest zagrożony, ponieważ skanowanie podjęło działanie
  Pozostaw bez zmian
  , konieczna może być zmiana zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware grupy. W kolumnie
  Komputer
  można sprawdzić nazwy komputerów nadal zawierających aktywne zagrożenia.
  Jeśli zasada jest skonfigurowana do stosowania trybu wypychania, zostanie przekazana do klientów w grupie w następnym interwale pulsu.
 4. Kliknij pozycję
  Wstecz
  .
 5. Na karcie
  Dzienniki
  wybierz dziennik stanu komputera, a następnie kliknij pozycję
  Wyświetl dziennik
  .
 6. Jeśli działanie zostało zmienione i nowa zasada została przekazana, zaznacz komputery, które muszą zostać ponownie przeskanowane przy użyciu nowych ustawień.
 7. W polu listy
  Polecenie
  wybierz pozycję
  Skanuj
  , a następnie kliknij pozycję
  Uruchom
  , aby ponownie przeskanować komputery.
  Stan polecenia Skanuj można monitorować na karcie
  Stan polecenia
  .