Uruchamianie skanowań na żądanie na komputerach klienckich

Z konsoli zarządzania można zdalnie uruchamiać na komputerach klienckich skanowania ręczne, czyli na żądanie. Skanowanie na żądanie można uruchomić w ramach strategii zapobiegania atakom wirusów i programów typu spyware na komputery klienckie oraz eliminowania ich.
Skanowanie aktywne jest uruchamiane domyślnie po zaktualizowaniu definicji. Jako skanowania na żądanie można skonfigurować skanowanie pełne lub skanowanie niestandardowe, a następnie uruchomić skanowanie na żądanie w celu intensywniejszego skanowania.
Ustawienia skanowań na żądanie są podobne do ustawień skanowań zaplanowanych.
W przypadku komputerów klienckich z systemem Windows można uruchomić skanowanie aktywne, pełne lub niestandardowe skanowanie na żądanie. W przypadku komputerów klienckich z systemem Mac lub Linux można uruchomić jedynie niestandardowe skanowanie na żądanie.
Używane są ustawienia skanowania na żądanie skonfigurowane w zasadzie ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
Jeżeli na komputerze klienckim, na którym przeprowadzane jest skanowanie na żądanie uruchomione zostanie polecenie ponownego uruchomienia komputera, skanowanie zostanie zatrzymane i komputer kliencki zostanie ponownie uruchomiony. Zatrzymane skanowanie nie jest wznawiane.
Skanowanie na żądanie można uruchomić z dziennika stanu komputera lub z karty
Klienci
w konsoli.
W dzienniku stanu komputera można anulować wszystkie skanowania w toku i oczekujące na wybranych klientach. Po zatwierdzeniu polecenia zawartość tabeli zostaje odświeżona i polecenie anulowania zostaje dodane do tabeli stanu poleceń.
 1. Aby uruchomić skanowania na żądanie na komputerach klienckich
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Klienci
  .
 3. W obszarze
  Klienci
  kliknij prawym przyciskiem myszy klientów lub grupę, którą chcesz przeskanować.
 4. Wykonaj jedno z następujących działań:
  • Kliknij pozycje
   Wykonaj polecenie w grupie > Skanuj
   .
  • Kliknij polecenie
   Wykonaj polecenie na komputerach > Skanuj
   .
  Kliknij
  Aktualizacja treści i skanowanie
  , aby zaktualizować definicje i uruchomić skanowanie w jednym kroku.
 5. W przypadku klientów z systemem Windows wybierz pozycję
  Skanowanie aktywne
  ,
  Skanowanie pełne
  lub
  Skanowanie niestandardowe
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .