Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Linux

Skanowania zaplanowane można skonfigurować za pomocą zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
Aby skonfigurować skanowania zaplanowane uruchamiane na komputerach z systemem Linux:
 1. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
 2. W obszarze
  Ustawienia systemu Linux
  kliknij pozycję
  Skanowania zdefiniowane przez administratora
  .
 3. Na karcie
  Skanowania
  w obszarze
  Skanowania zaplanowane
  kliknij przycisk
  Dodaj
  .
 4. W oknie dialogowym
  Dodaj skanowanie zaplanowane
  kliknij pozycję
  Dodaj skanowanie zaplanowane
  .
 5. W oknie dialogowym
  Dodaj skanowanie zaplanowane
  , na karcie
  Szczegóły skanowania
  wpisz nazwę i opis skanowania zaplanowanego.
 6. W obszarze
  Typy folderów
  kliknij pozycję
  Skanuj wszystkie foldery
  lub określ foldery, które mają być skanowane.
 7. W obszarze
  Typy plików
  kliknij pozycję
  Skanuj wszystkie pliki
  lub
  Skanuj tylko wybrane rozszerzenia
  .
  Od wersji 14.3 RU1 opcja
  Skanuj tylko wybrane rozszerzenia
  nie jest dostępna.
  Skanowania zaplanowane zawsze skanują pliki kontenerów, o ile użytkownik nie wyłączy opcji
  Skanuj pliki wewnątrz plików skompresowanych
  ani nie utworzy wyjątków dla rozszerzeń plików kontenerów.
 8. W obszarze
  Opcje dodatkowe
  zaznacz lub usuń zaznaczenie pozycji
  Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa
  .
 9. Na karcie
  Harmonogram
  w obszarze
  Harmonogram skanowania
  ustaw częstotliwość i czas uruchamiania skanowania.
  Ustawienie ponawiania prób w obszarze
  Pominięte skanowania zaplanowane
  zmienia się automatycznie w zależności od wyboru opcji
  Codziennie
  ,
  Co tydzień
  lub
  Co miesiąc
  .
 10. W obszarze
  Pominięte skanowania zaplanowane
  można wyłączyć opcję uruchamiania pominiętego skanowania lub zmienić interwał ponawiania prób.
 11. Aby zapisać konfigurowane skanowanie jako szablon, zaznacz pozycję
  Zapisz kopię jako szablon skanowania zaplanowanego
  .
 12. Kliknij przycisk
  OK
  .