Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Mac

Skanowania zaplanowane można skonfigurować za pomocą zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
Ustawienia dla systemu Mac nie zawierają wszystkich opcji dostępnych dla klientów uruchamianych w systemie Windows.
 1. Aby skonfigurować skanowania zaplanowane uruchamiane na komputerach z systemem Mac
 2. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
 3. W obszarze
  Ustawienia systemu Mac
  kliknij pozycję
  Skanowania zdefiniowane przez administratora
  .
 4. Na karcie
  Skanowania
  w obszarze
  Skanowania zaplanowane
  kliknij przycisk
  Dodaj
  .
 5. W oknie dialogowym
  Dodawanie skanowania zaplanowanego
  kliknij pozycję
  Utwórz nowe zaplanowane skanowanie
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 6. W oknie dialogowym
  Dodaj skanowanie zaplanowane
  na karcie
  Szczegóły skanowania
  wpisz nazwę i opis skanowania.
 7. W obszarze
  Skanuj dyski i foldery
  określ skanowane elementy.
 8. Na karcie
  Harmonogram
  w obszarze
  Harmonogram skanowania
  ustaw częstotliwość i czas uruchamiania skanowania.
 9. Aby zapisać konfigurowane skanowanie jako szablon, zaznacz pozycję
  Zapisz kopię jako szablon skanowania zaplanowanego
  .
 10. Kliknij przycisk
  OK
  .