Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Windows

Skanowania zaplanowane można skonfigurować za pomocą zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
Podczas konfigurowania skanowania zaplanowanego na komputerach z systemem Windows w zabezpieczanej sieci należy wziąć pod uwagę następujące istotne kwestie:
Wiele równoczesnych skanowań uruchamianych jest po kolei
Jeżeli na tym samym komputerze zaplanuje się kilka skanowań rozpoczynających się o tej samej porze, skanowania te są uruchamiane po kolei. Kiedy jedno skanowanie zakończy się, rozpocznie się drugie. Można na przykład zaplanować na jednym komputerze trzy różne skanowania na godzinę 13:00. Każde skanowanie obejmuje inny dysk. Jedno skanowanie obejmuje dysk C, drugie — D, a trzecie — E. W tym przykładzie lepszym rozwiązaniem jest zaplanowanie jednego skanowania dysków C, D i E.
Pominięte skanowania zaplanowane mogą nie być uruchamiane
Jeżeli na komputerze z jakiegoś powodu pominięte zostanie skanowanie zaplanowane, program
Symantec Endpoint Protection
będzie domyślnie podejmować próby wykonania skanowania do chwili jego uruchomienia albo przez określony przedział czasu. Jeżeli program
Symantec Endpoint Protection
nie będzie mógł uruchomić pominiętego skanowania w określonym interwale ponawiania, to nie zostanie ono przeprowadzone.
Czas skanowania zaplanowanego może się zmieniać
Program
Symantec Endpoint Protection
może nie użyć zaplanowanego czasu, jeśli ostatnie uruchomienie skanowania nastąpiło o innym czasie ze względu na czas trwania skanowania lub ustawienia dotyczące pominiętych skanowań zaplanowanych. Przyjmijmy na przykład, że zaplanowano cotygodniowe uruchamianie skanowania w każdą niedzielę o północy, z interwałem ponawiania prób równym jeden dzień. Jeśli komputer pominie skanowanie i uruchomi się w poniedziałek o 6:00, skanowanie zostanie uruchomione o 6:00. Następne skanowanie zostanie przeprowadzone w tydzień od poniedziałku o 6:00, a nie w następną niedzielę o północy.
Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony do wtorku o 6:00, czyli interwał ponawiania prób zostanie przekroczony o dwa dni, program
Symantec Endpoint Protection
nie ponowi próby skanowania. Zaczeka z próbą uruchomienia skanowania do następnej niedzieli o północy.
W każdym przypadku włączenie losowego czasu uruchamiania skanowania może zmienić czas ostatniego uruchomienia skanowania.
Ustawienia dla systemu Windows zawierają pewne opcje niedostępne dla klientów uruchamianych w innych systemach operacyjnych.
Więcej informacji na temat opcji stosowanych w tej procedurze można uzyskać, klikając pozycję Pomoc.
 1. Aby skonfigurować skanowania zaplanowane uruchamiane na komputerach z systemem Windows:
 2. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
 3. W obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  kliknij pozycję
  Skanowania zdefiniowane przez administratora
  .
 4. Na karcie
  Skanowania
  w obszarze
  Skanowania zaplanowane
  kliknij przycisk
  Dodaj
  .
 5. W oknie dialogowym
  Dodawanie skanowania zaplanowanego
  kliknij pozycję
  Utwórz nowe zaplanowane skanowanie
  .
 6. Kliknij przycisk
  OK
  .
 7. W oknie dialogowym
  Dodaj skanowanie zaplanowane
  , na karcie
  Szczegóły skanowania
  wpisz nazwę i opis skanowania zaplanowanego.
 8. Kliknij pozycję
  Skanowanie aktywne
  ,
  Skanowanie pełne
  lub
  Skanowanie niestandardowe
  .
 9. W razie wybrania opcji
  Niestandardowe
  , w obszarze
  Skanowanie
  można określić foldery, które mają być skanowane.
 10. W obszarze
  Typy plików
  kliknij pozycję
  Skanuj wszystkie pliki
  lub
  Skanuj tylko wybrane rozszerzenia
  .
  Skanowania zaplanowane zawsze skanują pliki kontenerów, o ile użytkownik nie wyłączy opcji
  Skanuj pliki wewnątrz plików skompresowanych
  w obszarze
  Zaawansowane opcje skanowania
  ani nie utworzy wyjątków dla rozszerzeń plików kontenerów.
 11. W obszarze
  Rozszerz skanowanie
  , sprawdzając, zaznacz lub wyczyść pola wyboru
  Pamięć
  ,
  Typowe lokalizacje infekcji
  i
  Lokalizacje znanych wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa
  .
 12. Na karcie
  Harmonogram
  w obszarze
  Harmonogram skanowania
  ustaw częstotliwość i czas uruchamiania skanowania.
  Ustawienie ponawiania prób w obszarze
  Pominięte skanowania zaplanowane
  zmienia się automatycznie w zależności od wyboru opcji
  Codziennie
  ,
  Co tydzień
  lub
  Co miesiąc
  .
 13. W obszarze
  Pominięte skanowania zaplanowane
  można wyłączyć opcję uruchamiania pominiętego skanowania lub zmienić interwał ponawiania prób.
  Można również określić maksymalną długość czasu skanowania do jego wstrzymania. Można również skonfigurować losowy czas uruchamiania skanowania.
 14. Aby zapisać konfigurowane skanowanie jako szablon, zaznacz pozycję
  Zapisz kopię jako szablon skanowania zaplanowanego
  .
 15. Kliknij przycisk
  OK
  .