W jaki sposób program
Symantec Endpoint Protection
minimalizuje wpływ wysyłki klienta na przepustowość sieci.

Program
Symantec Endpoint Protection
ogranicza przepustowość wysyłek z komputerów klienckich, aby zminimalizować ich wpływ na sieć.
Symantec Endpoint Protection
ogranicza przepustowość wysyłek na następujące sposoby:
 • Komputery klienckie wysyłają próbki tylko podczas bezczynności komputera. Wysyłka podczas bezczynności zapewnia dodatkową losowość ruchu wysyłek w sieci.
 • Komputery klienckie wysyłają tylko próbki niepowtarzalnych plików. Jeśli firma Symantec zna już plik, komputer kliencki nie wysyła informacji.
 • Program
  Symantec Endpoint Protection
  stosuje plik danych kontrolnych wysyłki (SCD, Submission Control Data). Firma Symantec publikuje własny plik SCD i uwzględnia go w pakiecie usługi LiveUpdate. Każdy produkt firmy Symantec ma własny plik SCD.
Plik SCD kontroluje następujące ustawienia:
 • Maksymalną dzienną liczbę wysyłek od klienta
 • Czas oczekiwania przed ponowieniem próby wysyłki przez oprogramowanie klienckie
 • Liczbę ponowień w przypadku nieudanej próby wysyłki
 • Adres IP serwera Symantec Security Response odbierającego wysyłkę
Jeżeli plik SCD stanie się nieaktualny, wysyłki klientów zostaną zatrzymane. Plik SCD jest uznawany za nieaktualny, jeżeli komputer kliencki nie odebrał składników pobieranych za pomocą usługi LiveUpdate w ciągu ostatnich 7 dni. Klient zaprzestaje wysyłek po 14 dniach.
Klienci, na których zatrzymano wysyłki, nie zbierają informacji o wysyłkach i nie przesyłają ich w późniejszym czasie. Po wznowieniu wysyłek z klienta przesyłane są tylko informacje o zdarzeniach, które wystąpiły po tym wznowieniu.