Zarządzanie zamaskowanymi i jawnymi danymi przesyłanymi przez klienta do firmy Symantec

Program
Symantec Endpoint Protection
może chronić komputery, wysyłając zamaskowane informacje o wykryciach do firmy Symantec. Symantec używa tych informacji do zajmowania się nowymi i zmieniającymi się zagrożeń. Wszelkie dane przesyłane do firmy Symantec ułatwiają jej reagowanie na zagrożenia i dostosowywanie ochrony komputerów. Firma Symantec zaleca wybranie przesyłania jak największej ilości informacji o wykryciach.
Komputery klienckie wysyłają zamaskowane informacje o wykryciach. Można określić typy wykryć, o których klienci przesyłają informacje. Dane telemetryczne firmy Symantec mogą zawierać zamaskowane elementy, które nie są bezpośrednio identyfikowalne. Firma Symantec nie potrzebuje wykorzystywać danych telemetrycznych do identyfikacji poszczególnych użytkowników i nie podejmuje takich prób.
Wysyłki klienta MAC nie obejmują wysyłki informacji dotyczących SONAR oraz reputacji pliku. Klienty systemu Linux nie obsługują żadnej wysyłki klientów.
 1. Aby zmienić ustawienia wysyłki klienta
 2. W konsoli wybierz pozycję
  Klienci
  , a następnie kliknij kartę
  Zasady
  .
 3. W okienku
  Ustawienia
  kliknij pozycję
  Ustawienia komunikacji zewnętrznej
  .
 4. Wybierz kartę
  Wysyłki klienta
  .
 5. Włącz lub wyłącz opcję
  Przesyłaj zamaskowane dane do firmy Symantec, aby otrzymać udoskonalony mechanizm ochrony przed zagrożeniami
  .
 6. Wybierz
  Więcej opcji
  , jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć określone typy wysyłki, takie jak reputacja pliku.
 7. Jeżeli bierzesz udział w sponsorowanym przez firmę Symantec programie niestandardowej analizy, wybierz opcję
  Prześlij dane umożliwiające identyfikację klienta do firmy Symantec w celu prowadzenia niestandardowej analizy
  .
  Ta opcja przesyła niezamaskowane informacje do firmy Symantec. Korzystaj z tej opcji tylko jeżeli bierzesz udział w sponsorowanym przez firmę Symantec program i chcesz udostępniać dane umożliwiające identyfikację klienta firmie Symantec.
 8. Wybierz
  OK
  .
Na klientach systemu Mac można również wyłączyć polecenia ping systemu zapobiegania włamaniom. Zapoznaj się z następującym artykułem: