Testowanie zasad programu
program Symantec Endpoint Protection Manager

Konieczne może być przetestowanie zasad przed pobraniem ich na komputery klienckie lub w celu oceny programu Symantec Endpoint Protection. Poniższe funkcje można przetestować za pomocą zasad
program Symantec Endpoint Protection Manager
, aby upewnić się, że produkt działa poprawnie na komputerach klienckich.
Funkcje, które można przetestować
Funkcja
Patrz temat
Ochrona przed wirusami i programami typu spyware
Aby przetestować domyślną zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware, pobierz testowego wirusa EICAR ze strony:
Technologia SONAR
Funkcja Insight
Zapobieganie włamaniom
Kontrola aplikacji