Dodawanie i testowanie reguły blokującej plik DLL

Wymagane może być zablokowanie użytkownikowi dostępu do określonej aplikacji. Jednym ze sposobów zablokowania możliwości otwierania aplikacji przez użytkownika jest zablokowanie pliku DLL, którego używa aplikacja. Aby zablokować plik DLL, należy utworzyć regułę blokującą ładowanie go. Uniemożliwi to użytkownikowi otworzenie danej aplikacji.
Na przykład plik Msvcrt.dll zawiera kod programu używany do uruchamiania różnych aplikacji systemu Windows, takich jak Microsoft WordPad. Jeśli dodana zostanie reguła blokująca plik Msvcrt.dll na komputerze klienckim, otwarcie programu Microsoft WordPad nie będzie możliwe.
Niektóre aplikacje o wyższym poziomie zabezpieczeń mogą interpretować wstrzykiwanie pliku DLL jako działanie niepożądane. Należy podjąć odpowiednie czynności zaradcze, aby zablokować wstrzyknięcie, lub usunąć plik DLL.
 1. Aby dodać regułę, która blokuje plik DLL, otwórz zasadę kontroli aplikacji, a następnie w okienku
  Kontrola aplikacji
  kliknij przycisk
  Dodaj
  .
 2. W oknie dialogowym
  Zestaw reguł kontroli aplikacji
  poniżej listy
  Reguły
  kliknij pozycję
  Dodaj > Dodaj regułę
  .
 3. Na karcie
  Właściwości
  w polu tekstowym
  Nazwa reguły
  wpisz tekst
  Block user from opening Microsoft Wordpad
  .
 4. Kliknij opcję
  Dodaj
  na prawo od pozycji
  Zastosuj tę regułę do następujących procesów
  .
 5. W oknie dialogowym
  Dodaj definicję procesu
  w polu
  Nazwa procesu do dopasowania
  wpisz
  C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 6. W oknie dialogowym
  Zestaw reguł kontroli aplikacji
  poniżej listy
  Reguły
  kliknij pozycję
  Dodaj > Dodaj warunek > Próby załadowania pliku DLL
  .
 7. W zakładce
  Właściwości
  w polu tekstowym
  Opis
  wpisz tekst
  dll blocked
  .
 8. Kliknij opcję
  Dodaj
  na prawo od pozycji
  Zastosuj tę regułę do następujących plików DLL
  .
 9. W oknie dialogowym
  Dodaj definicję pliku DLL
  w polu tekstowym
  Nazwa pliku DLL do dopasowania
  wpisz
  MSVCRT.dll
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 10. W oknie dialogowym
  Zestaw reguł kontroli aplikacji
  w zakładce
  Działania
  kliknij opcje
  Zablokuj dostęp
  ,
  Włącz rejestrowanie
  i
  Powiadom użytkownika
  .
 11. W polu
  Powiadom użytkownika
  wpisz tekst
  Should not be able to load WordPad
  .
 12. Kliknij przycisk
  OK
  dwa razy i przypisz zasadę do grupy komputera klienckiego.
  Przetestuj działanie reguły.
 13. Aby przetestować regułę, która blokuje plik DLL, spróbuj otworzyć program Microsoft WordPad na komputerze klienckim.