Dodawanie i testowanie reguły wymuszającej zakończenie procesu

Narzędzie Process Explorer wyświetla procesy otwarte lub załadowane z bibliotek DLL oraz zasoby używane przez procesy. Za pomocą narzędzia Process Explorer można również zakończyć proces. Można dodać regułę wymuszającą zamknięcie narzędzia Process Explorer, jeśli użytkownik spróbuje za jego pomocą zamknąć aplikację Kalkulator.
 1. Aby dodać regułę, która zakończy proces, otwórz zasadę kontroli aplikacji, a następnie w okienku
  Kontrola aplikacji
  kliknij przycisk `
  Dodaj
  .
 2. W oknie dialogowym
  Zestaw reguł kontroli aplikacji
  poniżej listy
  Reguły
  kliknij pozycję
  Dodaj > Dodaj regułę
  .
 3. W zakładce
  Właściwości
  w polu tekstowym
  Nazwa reguły
  wpisz tekst
  Terminates Process Explorer if Process Explorer tries to terminate calc.exe
  .
 4. Kliknij opcję
  Dodaj
  na prawo od pozycji
  Zastosuj tę regułę do następujących procesów
  .
 5. W oknie dialogowym
  Dodaj definicję procesu
  w polu
  Nazwa procesu do dopasowania
  wpisz
  procexp.exe
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 6. W oknie dialogowym
  Zestaw reguł kontroli aplikacji
  poniżej listy
  Reguły
  kliknij pozycję
  Dodaj > Dodaj warunek > Próby zakończenia procesu
  .
 7. W zakładce
  Właściwości
  w polu tekstowym
  Opis
  wpisz tekst
  dll stopped
  .
 8. Kliknij opcję
  Dodaj
  na prawo od pozycji
  Zastosuj tę regułę do następujących procesów
  .
 9. W oknie dialogowym
  Dodaj definicję procesu
  w polu
  Nazwy procesów do dopasowania
  wpisz
  calc.exe
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 10. W oknie dialogowym
  Zestaw reguł kontroli aplikacji
  w zakładce
  Działania
  kliknij opcje
  Zakończ proces
  ,
  Włącz rejestrowanie
  i
  Powiadom użytkownika
  .
 11. W polu
  Powiadom użytkownika
  wpisz tekst
  If you try to terminate the calc from procexp, procexp terminates
  .
 12. Kliknij przycisk
  OK
  dwa razy i przypisz zasadę do grupy.
  Przetestuj działanie reguły.
 13. Aby przetestować regułę odpowiedzialną za zakończenie procesu, na komputerze klienckim pobierz i zainstaluj darmową wersję programu Process Explorer dostępną pod następującym adresem URL:
 14. Otwórz Kalkulator w systemie Windows.
 15. Otwórz narzędzie Process Explorer.
 16. W oknie programu
  Process Explorer
  kliknij prawym przyciskiem myszy proces
  calc.exe
  , a następnie kliknij opcję
  Kill Process
  .
  Program Process Explorer zostanie zakończony.