Uniemożliwianie użytkownikom zapisu w określonym pliku

Można zezwolić użytkownikom na wyświetlanie, ale nie modyfikowanie konkretnego pliku. Plik taki może zawierać na przykład dane finansowe, które użytkownicy powinni móc wyświetlać, ale nie edytować.
Można utworzyć regułę kontroli aplikacji i urządzeń, aby zapewnić użytkownikom dostęp tylko do odczytu pliku. Można na przykład dodać regułę zezwalającą na otwarcie (ale nie edycję) pliku tekstowego w Notatniku.
 1. Aby dodać regułę uniemożliwiającą użytkownikom zapis w określonym pliku, otwórz zasadę Kontrola aplikacji, po czym w okienku
  Kontrola aplikacji
  kliknij przycisk
  Dodaj
  .
 2. W oknie dialogowym
  Zestaw reguł kontroli aplikacji
  poniżej listy
  Reguły
  kliknij pozycję
  Dodaj > Dodaj regułę
  .
 3. W zakładce
  Właściwości
  w polu tekstowym
  Nazwa reguły
  wpisz tekst
  1.txt in c read allowed write terminate
  .
 4. Kliknij opcję
  Dodaj
  na prawo od pozycji
  Zastosuj tę regułę do następujących procesów
  .
 5. W oknie dialogowym
  Dodaj definicję procesu
  w polu
  Nazwa procesu do dopasowania
  wpisz
  notepad.exe
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 6. W oknie dialogowym
  Zestaw reguł kontroli aplikacji
  poniżej listy
  Reguły
  kliknij pozycję
  Dodaj > Dodaj warunek > Próby dostępu do plików i folderów
  .
 7. W zakładce
  Właściwości
  w polu tekstowym
  Opis
  wpisz tekst
  file access launched
  .
 8. Kliknij opcję
  Dodaj
  na prawo od pozycji
  Zastosuj tę regułę do następujących procesów
  .
 9. W oknie dialogowym
  Dodaj definicję pliku lub folderu
  w polu tekstowym
  Nazwa pliku lub folderu do dopasowania
  wpisz
  c:\1.txt
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 10. W oknie dialogowym
  Zestaw reguł kontroli aplikacji
  w zakładce
  Działania
  w polu grupy
  Próba odczytu
  wybierz opcje
  Zezwól na dostęp
  ,
  Włącz rejestrowanie
  i
  Powiadom użytkownika
  .
 11. W polu
  Powiadom użytkownika
  wpisz tekst
  reading is allowed
  .
 12. W polu grupy
  Próba utworzenia, usunięcia lub zapisu
  kliknij opcje
  Zablokuj dostęp
  ,
  Włącz rejestrowanie
  i
  Powiadom użytkownika
  .
 13. W obszarze
  Powiadom użytkownika
  wpisz tekst
  writing to block Notepad
  .
 14. Kliknij przycisk
  OK
  dwa razy i przypisz zasadę do grupy komputera klienckiego.
  Przetestuj działanie reguły.
 15. Aby przetestować regułę uniemożliwiającą użytkownikom zapis w określonym pliku, na komputerze klienckim otwórz Eksplorator plików, przejdź do dysku c:\, a następnie kliknij opcję
  Plik > Nowy > Dokument tekstowy
  .
  Jeśli utworzysz plik za pomocą Notatnika, będzie on miał atrybut tylko do odczytu.
 16. Zmień nazwę pliku na „1.txt”.
  Upewnij się, że plik zapisany jest w folderze c:\.
 17. Otwórz plik c:\1.txt w Notatniku.
  Plik można otworzyć, ale nie można go edytować.