Zapobieganie modyfikowaniu rejestru na komputerach klienckich przez użytkowników

Konkretny wpis rejestru może być chroniony poprzez uniemożliwianie użytkownikom dostępu lub modyfikowania kluczy lub wartości rejestru. Można umożliwić użytkownikom przeglądanie kluczy rejestru, ale nie zmienianie ich nazw albo modyfikowanie ich.
Testowanie tej funkcji:
 • Dodaj klucz rejestru.
 • Dodaj regułę pozwalającą na odczyt, ale nie na zapis danego klucza rejestru.
 • Spróbuj dodać nową wartość do klucza rejestru.
 1. Na komputerze klienckim otwórz edytor rejestru, wpisując polecenie
  regedit
  w wierszu polecenia.
 2. W edytorze rejestru rozwiń pozycję HKEY_LOCAL_MACHINE\Software, a następnie utwórz nowy klucz rejestru o nazwie „test”.
 3. Aby uniemożliwić użytkownikom dokonywanie zapisu w rejestrze na komputerach klienckich, otwórz zasadę kontroli aplikacji, a następnie w okienku
  Kontrola aplikacji
  kliknij przycisk
  Dodaj
  .
 4. W oknie dialogowym
  Zestaw reguł kontroli aplikacji
  poniżej listy
  Reguły
  kliknij pozycję
  Dodaj > Dodaj regułę
  .
 5. Na karcie
  Właściwości
  w polu tekstowym
  Nazwa reguły
  wpisz
  HKLM_write_not_allowed_from_regedit
  .
 6. Kliknij opcję
  Dodaj
  na prawo od pozycji
  Zastosuj tę regułę do następujących procesów
  .
 7. W oknie dialogowym
  Dodaj definicję procesu
  w polu
  Nazwa procesu do dopasowania
  wpisz
  regedit.exe
  i kliknij
  OK
  .
 8. W oknie dialogowym
  Zestaw reguł kontroli aplikacji
  poniżej listy
  Reguły
  kliknij pozycję
  Dodaj > Dodaj warunek > Próby dostępu do rejestru
  .
 9. W zakładce
  Właściwości
  w polu tekstowym
  Opis
  wpisz tekst
  registry access
  .
 10. Kliknij opcję
  Dodaj
  na prawo od pozycji
  Zastosuj tę regułę do następujących procesów
  .
 11. W oknie dialogowym
  Dodaj definicję klucza rejestru
  w polu
  Klucz rejestru
  wpisz
  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\test
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 12. W oknie dialogowym
  Zestaw reguł kontroli aplikacji
  w zakładce
  Działania
  w polu grupy
  Próba odczytu
  kliknij opcje
  Zezwól na dostęp
  ,
  Włącz rejestrowanie
  i
  Powiadom użytkownika
 13. W polu
  Powiadom użytkownika
  wpisz tekst
  reading is allowed
  .
 14. W polu grupy
  Próba utworzenia, usunięcia lub zapisu
  kliknij opcje
  Zablokuj dostęp
  ,
  Włącz rejestrowanie
  i
  Powiadom użytkownika
  .
 15. W polu
  Powiadom użytkownika
  wpisz tekst
  writing is blocked
  .
 16. Kliknij przycisk
  OK
  dwa razy i przypisz zasadę do grupy.
  Przetestuj działanie reguły.
 17. Aby przetestować regułę blokującą zapis w rejestrze, po zastosowaniu zasady na komputerze klienckim w Edytorze rejestru rozwiń pozycję HKEY_LOCAL_MACHINE\Software.
 18. Kliknij utworzony wcześniej klucz rejestru o nazwie „test”.
 19. Kliknij klucz testowy prawym przyciskiem myszy, kliknij opcję
  Nowy
  , a następnie kliknij pozycję
  Wartość ciągu
  .
  Dodanie nowej wartości do testowego klucza rejestru nie powinno być możliwe.