Testowanie domyślnej zasady systemu zapobiegania włamaniom

Aby przetestować domyślną zasadę systemu zapobiegania włamaniom, należy najpierw wywołać zdarzenie na komputerze klienckim.
 1. Testowanie domyślnej zasady systemu zapobiegania włamaniom
 2. Zmień rozszerzenie w nazwie pliku wykonywalnego (.exe) na jpeg (.jpg).
 3. Prześlij plik jpg do serwera sieciowego\lokalizacji sieciowej.
 4. Na komputerze klienckim użyj przeglądarki internetowej do otwarcia pliku wykonywalnego o zmienionej nazwie.
  Aby otworzyć plik wykonywalny o zmienionej nazwie, należy uzyskać dostęp do serwera sieciowego\lokalizacji sieciowej za pomocą adresu IP. Można na przykład wpisać:
  http://
  adres IP serwera sieciowego
  /
  zmieniona nazwa pliku wykonywalnego
  .jpg
 5. Jeśli zasada IPS działa poprawnie, na kliencie nastąpią te wydarzenia:
  • Otwarcie pliku .jpg nie powinno być możliwe.
  • Komunikat na ikonie w obszarze powiadomień informuje, że klient zablokował plik .jpg.
  • Możesz otworzyć dziennik zabezpieczeń i poszukać pozycji, która stwierdza, że klient zablokował plik .jpg.