Testowanie zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware

Aby sprawdzić działanie zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware, można wykorzystać plik testowego wirusa eicar.com. Testowy wirus EICAR to plik tekstowy opracowany przez Europejski Instytut Badań Wirusów Komputerowych (European Institute for Computer Antivirus Research, EICAR). Jest to prosty i bezpieczny sposób testowania większości oprogramowania antywirusowego. Można go użyć do sprawdzenia działania funkcji ochrony antywirusowej klienta.
 1. Testowanie zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware
 2. Z komputera klienckiego pobierz plik wirusa testowego ze strony internetowej EICAR pod następującym adresem:
 3. Uruchom plik testowy EICAR.
  Wyświetlone zostanie powiadomienie o wykrytym zagrożeniu.
 4. W programie
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  na stronie
  Monitory
  kliknij pozycję
  Dzienniki
  .
 5. Na karcie
  Dzienniki
  z listy rozwijanej
  Typ dziennika
  wybierz pozycję
  Zagrożenia
  , a następnie kliknij pozycję
  Wyświetl dziennik
  .
 6. Na stronie
  Dzienniki zagrożeń
  zostanie wyświetlone powiadomienie
  Zdarzenie znalezienia wirusa
  .