Konfigurowanie ciągów poleceń instalatora MSI — informacje

Oprogramowanie instalacyjne programu Symantec Endpoint Protection używa pakietów Instalatora Windows (MSI) 3.1 lub nowszego do instalacji i wdrożeń. Podczas instalowania pakietu przy użyciu wiersza polecenia można dostosować instalację, korzystając ze standardowych parametrów Instalatora Windows oraz składników i właściwości produktu firmy Symantec.
Możliwość użycia Instalatora Windows jest dostępna dla użytkowników z uprawnieniami podniesionymi. Próba instalacji podjęta przez użytkownika, który nie ma uprawnień podniesionych, może zakończyć się niepowodzeniem bez powiadamiania o błędzie.
Najnowszą listę poleceń i parametrów instalacji firmy Symantec można znaleźć w artykule MSI command line reference for Symantec Endpoint Protection (Polecenia wiersza polecenia instalatora MSI dla programu Symantec Endpoint Protection).
Funkcja anonsowania Instalatora Windows nie jest obsługiwana. Funkcje i właściwości określone w pliku setaid.ini mają pierwszeństwo przed funkcjami i właściwościami określonymi w pakiecie MSI. W poleceniach instalatora MSI wielkość liter jest rozróżniana w nazwach funkcji i właściwości.