Instalowanie systemu Windows klientów przy użyciu obiektu zasad grupy Active Directory (GPO)

Klienta systemu Windows można zainstalować przy użyciu obiektu zasad grupy usługi Active Directory systemu Windows. W procedurach przyjęto, że oprogramowanie to zostało zainstalowane i używana jest usługa Active Directory w systemie Windows w celu zainstalowania oprogramowania klienckiego przy użyciu obiektu zasad grupy usługi Active Directory.
Instalacja klienta firmy Symantec wykorzystuje standardowe pliki Instalatora Windows (MSI). W związku z tym można dostosować instalację klienta za pomocą właściwości pliku MSI.
Przed wdrożeniem należy sprawdzić, czy serwer DNS jest skonfigurowany prawidłowo. Prawidłowa konfiguracja jest niezbędna, ponieważ usługa Active Directory korzysta z serwera DNS w celu komunikacji z komputerami. Aby przetestować konfigurację, można wysłać żądanie ping do komputera usługi Active Directory, a następnie wysłać żądanie ping w odwrotnym kierunku. Należy użyć pełnej nazwy domeny. Użycie samej nazwy komputera nie wywołuje nowego wyszukiwania przez serwer DNS. Należy używać następującego formatu:
ping
nazwakomputera
.
pełnanazwadomeny
.com
Należy skorzystać z pakietu instalacyjnego klienta zarządzanego, który wyeksportowano z programu
Symantec Endpoint Protection Manager
. W przypadku użycia pakietów instalacji klienta uzyskanych z pobranych plików produktu bądź z pliku instalacyjnego wdrażani są klienci niezarządzani. Klienci niezarządzani są instalowani z ustawieniami domyślnymi i nie komunikują się z serwerem zarządzania.
Aby zainstalować oprogramowanie klienckie przy użyciu obiektu zasad grupy Active Directory, należy wykonać następujące kroki:
Krok
Działanie
Krok 1
Wyeksportuj pakiet instalacyjny klienta zarządzanego, używając opcji
Oddzielne pliki (wymagane dla pliku .MSI)
.
Krok 2
Przygotuj folder z plikami instalacyjnymi Na przykład skopiuj pakiet instalacyjny klienta zarządzanego do folderu udostępnionego, dla którego ustawiono prawidłowe uprawnienia zezwalające na dostęp.
Krok 3
Utworzyć dystrybucję oprogramowania z użyciem obiektu zasad grupy.
Należy również przetestować instalację obiektu zasad grupy na niewielkiej liczbie komputerów przed przystąpieniem do wdrażania w środowisku produkcyjnym. Jeśli serwer DNS nie został prawidłowo skonfigurowany, instalacja obiektu zasad grupy może potrwać godzinę lub dłużej.
Krok 4