Dodawanie komputerów do jednostki organizacyjnej w celu zainstalowania oprogramowania

Istnieje możliwość dodania komputerów do jednostki organizacyjnej, w której program
Symantec Endpoint Protection
jest instalowany przy użyciu obiektu zasad grupy. Po ponownym uruchomieniu komputera rozpocznie się proces instalacji oprogramowania klienckiego. Proces instalacji oprogramowania klienckiego zakończy się po zalogowaniu użytkowników do komputerów. Aktualizacja zasad grupy nie jest jednak natychmiastowa, dlatego propagacja tych zasad może zająć trochę czasu. Poniższy proces zawiera polecenia, które można uruchomić na komputerach klienckich w celu zaktualizowania zasad na żądanie.
 1. Aby dodać komputery do jednostki organizacyjnej celem instalacji oprogramowania, na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk
  Start > Wszystkie programy > Narzędzia administracyjne > Użytkownicy i komputery usługi Active Directory
  .
 2. W oknie
  Użytkownicy i komputery usługi Active Directory
  , w drzewie konsoli znajdź komputery, które mają zostać dodane do jednostki organizacyjnej utworzonej w celu instalacji obiektu zasad grupy.
  Komputery wyświetlane są początkowo w jednostce organizacyjnej
  Komputery
  .
 3. Przeciągnij i upuść komputery do jednostki organizacyjnej utworzonej w celu instalacji.
 4. Zamknij okno
  Użytkownicy i komputery usługi Active Directory
  .
 5. Aby zaktualizować na żądanie obiekt zasad grupy na komputerach klienckich, otwórz wiersz polecenia na komputerach klienckich.
 6. Wpisz polecenie
  gpupdate
  , a następnie naciśnij klawisz
  Enter
  .
  Po zakończeniu w oknie wiersza polecenia zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym ukończeniu aktualizacji zasad. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby uzyskać więcej informacji.
 7. Zamknij okno wiersza polecenia.