Kopiowanie pliku Sylink.xml w celu utworzenia pakietu instalacji zarządzanej

Podczas instalowania programu
Symantec Endpoint Protection Manager
tworzony jest plik Sylink.xml dla każdej grupy klientów. Klienci
Symantec Endpoint Protection
odczytują zawartość tego pliku, aby określić odpowiedni serwer zarządzania. W przypadku instalowania klientów z pliku instalacji udostępnionego przez firmę Symantec jest to instalacja klientów niezarządzanych. Można jednak skopiować plik Sylink.xml do tego folder przed instalacją, aby zainstalować klientów zarządzanych.
Pakiety eksportowane przy użyciu konsoli programu
Symantec Endpoint Protection Manager
są zarządzane i już zawierają plik Sylink.xml. Aby wyeksportować nowy pakiet niezarządzany, który można wdrożyć, korzystając z obiektu zasad grupy, należy użyć Kreatora wdrażania klientów. Kliknij pozycję
Zapisz pakiet
, a po wyświetleniu monitu zaznacz opcję
Oddzielne pliki
(wymagane dla pliku .MSI).
 1. Aby skopiować plik Sylink.xml do plików instalacji produktu w celu utworzenia pakietu instalacyjnego zarządzanej:
 2. Z poziomu programu
  Symantec Endpoint Protection Manager
  ,wyeksportuj plik Sylink.xml z odpowiedniej grupy klientów i skopiuj go na komputer.
  Przed wyeksportowaniem pliku Sylink.xml należy utworzyć co najmniej jedną nową grupę za pomocą konsoli zarządzania. W przeciwnym wypadku klienty zostaną dodane do grupy Domyślna.
 3. Skopiuj folder instalacyjny z pobranego pliku do folderu na komputerze. Folder
  SEP
  zawiera klienta w wersji 32-bitowej, a folder
  SEPx64
  zawiera klienta w wersji 64-bitowej.
  Można także użyć folderu instalacji dla pakietu niezarządzanego klienta wyeksportowanego wcześniej jako osobne pliki.
 4. Skopiować plik Sylink.xml do folderu instalacyjnego. Po wyświetleniu monitu zastąp istniejący plik Sylink.xml.